Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Tilskudd til tros- og livssynssamfunn 2015

Kravfristen er 13. mars 2015. Fristen for å sende inn regnskap og årsrapport for 2014 er 10. april 2015.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 04.02.2015

Rundskriv om tilskudd til tros- og livssynssamfunn

Kravskjema for tilskudd til tros- og livssynssamfunn