Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Regelverk

På denne siden legges det ut saker som omhandler rettslige forhold på området voksenopplæring.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.