Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Voksenopplæring

Kommuner, fylkeskommunen, studieforbund, fjernundervisningsinstitusjoner og andre kan tilby voksenopplæring og kompetanseutvikling. Virksomheten blir regulert av blant annet voksenopplæringsloven og opplæringsloven.

 

Fylkesmannen har som oppgave å medvirke til samarbeid og nettverksbygging mellom ulike aktører på voksenopplæringsfeltet.

 

Fylkesmannen følger opp norskopplæringen for minoritetsspråklige voksne som kommunene har ansvar for. Dette kan Fylkesmannen blant annet gjøre gjennom rettledning, forvaltning av øremerkede tilskudd og kompetanseutvikling for lærere.


Publisert 22.08.2014

Voksenopplæring - etterutdanningskurs 17. oktober 2014

I samarbeid med VOX (nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk) inviterer Fylkesmannen i Vest-Agder til etterutdanningskurs.


Publisert 04.09.2013

Samling om tilsyn etter introduksjonsloven 27. august i Arendal

I samarbeid med IMDI arrangere Fylkesmannen i Vest-Agder og Fylkesmannen i Aust-Agder en samling om tilsyn etter introduksjonslover 27. august.  Presentasjonene fra samlingen finner du her.


Publisert 07.03.2013

Introduksjonsloven - tilsyn med kommunenes gjennomføring av loven

26. februar ble det holdt en Fylkesmannsamling i Oslo med temaet Tilsyn med kommunenes gjennomføring av introduksjonsloven. Se relaterte dokumenter til høyre for presentasjoner fra samlingen.