Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Regjeringen vil la Fylkesmannen føre tilsyn med enkeltbarnehager

Tilsyn vil kunne gi barn og foreldre en ekstra sikkerhet, hvis det kommunale tilsynet ikke er tilstrekkelig. Nå blir forslaget sendt til Stortinget.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 03.12.2015

Godt tilsyn med barnehagene er viktig for å sikre barna et trygt og godt tilbud. Regjeringens forslag gir Fylkesmannen mulighet til å ta opp saker på eget initiativ. Det gir også foreldre en mulighet til å koble inn Fylkesmannen når de opplever at kommunens tilsyn ikke fungerer.

Kommunalt tilsyn hovedregelen

Hittil har den enkelte kommune hatt ansvaret for å føre tilsyn med barnehager i sin kommune, mens Fylkesmennene har ført tilsyn med kommunene som barnehagemyndighet. I Vest-Agder er det 238 barnehager fordelt på 15 kommuner. I 2014 ble det ført tilsyn med seks kommuner og fire kommuner er i en tilsynsprosess med Fylkesmannen inneværende år. Regjeringen ønsker at kommunene fortsatt skal ha hovedansvaret for å føre tilsyn med enkeltbarnehagene. Kommunene kjenner barnehagene og de lokale forholdene godt. Nærhet gjør det også enklere for kommunene å gjennomføre hyppig tilsyn.

En sikkerhetsgaranti

Regjeringen foreslår at Fylkesmannen fører tilsyn med barnehager ved særlige tilfeller.  Med innføringen av Fylkesmannen som en ny og uavhengig tilsynsmyndighet, ønsker regjeringen å gi foreldre en sikkerhetsgaranti. Det at Fylkesmannen allerede har tilsyn med kommunene som barnehagemyndighet, vil være en fordel når de skal ha tilsyn med enkeltbarnehager. Hvis kommunen og Fylkesmannen er uenige, er det Fylkesmannen som avgjør saken.