Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Tilstandsrapporter

Tilstandsrapporter gjøres tilgjengelig for læring og informasjon.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 25.06.2013

Faggruppe utdanning, tidligere Skoleeierforum Agder, vedtok 31.5.13 at tilstandsrapportene sendes til Fylkesmannen. Fylkesmannen vil gjøre rapportene tilgjengelig for andre kommuner og fylkeskommunen via sin hjemmeside.

Se i høyremenyen for tilstandsrapporter.