Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Klager

Fylkesmannen skal: 

  • behandle klager på enkeltvedtak i grunnskolen og i videregående opplæring etter forvaltningsloven, opplæringsloven, privatskoleloven og kapittel 4 i voksenopplæringsloven og forskrifter til disse.
  • behandle klager vedrørende spesialpedagogisk hjelp til barn under opplæringspliktig alder
  • sørge for at klagebehandling blir gjennomført etter eksamen med sentral sensur i videregåande opplæring

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.