Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Utdanningsmøter

FYLKESMANNENS UTDANNINGSMØTE er Fylkesmannens møteplass for representanter for kommuner, fylkeskommune, Utdanningsforbundet, Statped Sørøst, Universitetet i Agder og KS.

 

Møtet er en videreføring av det tidligere skolesjefsmøtet, og er arena for informasjon og drøfting på utdanningsområdet. Dels gjelder dette formidling av informasjon fra statlig side og fra KS, men møtet er også ramme for drøftinger mellom skoleeiere om saker av felles interesse. Også andre instanser med informasjon og nytteverdi for utdanningsområdet kan benytte møteplassen.

 

Den primære målgruppen for møtet har valgt et arbeidsutvalg som bistår Fylkesmannen i drøfting av saker og temaer som skal tas opp på møtene.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.