Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Eksamen

Fylkesmannen skal se til at sentralt gitt eksamen blir gjennomført i fylket etter gjeldende retningslinjer og koordinere sensur for sentralt gitt eksamen i grunnskolen og i grunnskoleopplæring for voksne. Alle elever i grunnskolen og videregående opplæring kan bli trukket ut til sentralt gitt eller lokalt gitt eksamen.

Eksamen skal være i samsvar med Læreplanverket for Kunnskapsløftet.  Læreplanen i det enkelte faget fastsetter om og eventuelt når i opplæringsløpet det skal være eksamen i faget.

Det er også fastsatt i læreplanen for faget om eleven skal opp til eksamen i faget, eller om elever kan trekkes ut, hvilke eksamensform som skal benyttes, og om eksamen skal være lokalt gitt eller sentralt gitt.  

Departementet fastsetter hvor mange eksamener det skal være på 10. årstrinnet og på hvert årstrinn innenfor utdanningsprogrammene eller programområdene i videregående opplæring.

For å administrere og gjennomføre sentralt gitt eksamen er det utarbeidet et elektronisk prøveadministrasjonssystem (PAS) og et prøvegjennomføringssystemet (PGS). Fylkesmannen skal følge opp bruken av disse hos skoleeiere, skoler og sensorer.


Publisert 12.02.2015

Oppmelding til eksamen våren 2015

Skolene må melde opp elevene til eksamen våren 2015 i PAS innen 1. mars.


Publisert 06.01.2015

Datoer for fellessensur og sensorskolering i Vest-Agder

Fylkesmannen har avsatt datoer for fellessensur og sensorskolering i Vest-Agder.


Publisert 20.03.2013

Fritak for muntlig eksamen

Utdanningsdirektoratet har laget retningslinjer for dette feltet.


Publisert 20.03.2013

Eksamen før 10. årstrinn

For enkelte kan det foreligge ønske om å ta grunnskoleeksamen før 10. årstrinn.