Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Barnehage

Oppdatert 10.12.2021

Barnehagen skal være en pedagogisk virksomhet som gir barn muligheter for lek, livsutfoldelse og meningsfylte opplevelser og aktiviteter. Alle kommuner har en lovfestet plikt til å tilby nok barnehageplasser. Ut over foreldrebetalingen er det kommunene som er ansvarlige for å finansiere barnehagene.

Statsforvalteren veileder kommuner og ikke-kommunale barnehageeiere etter barnehageloven og fører tilsyn med at kommunene utfører de oppgavene de skal etter barnehageloven og tilhørende forskrifter.

Statsforvalteren behandler klager på enkeltvedtak etter bestemmelsene i barnehageloven og tilhørende forskrifter. Hvis du ønsker å klage på et enkeltvedtak, sender du klagen til den instansen som har truffet vedtaket. Dersom denne instansen ikke gir deg medhold i klagen din, blir klagen automatisk sendt til Statsforvalteren for endelig behandling.

Vis mer


Publisert 17.12.2015

Regelverksamling om tilskudd og økonomi i barnehagene

{PagePropertyPlugin}

BASIS-kurs for barnehageassistenter

{PagePropertyPlugin}

Publisert 26.02.2014

Yrkesmessa 2014

På  «Yrkesmessa  - 2014» som ble avholdt i  Gimlehallen 3. og 4. februar hadde GLØD-nettverket i Vest-Agder v/Fylkesmannen stand.


Publisert 15.10.2013

Høring: Endring i regler for beregning av tilskudd til private barnehager

I dag beregnes tilskuddet til ikke-kommunale barnehager på bakgrunn av kommunens budsjett. Utdanningsdirektoratet foreslår nå at beregningsgrunnlaget endres til kommunens regnskap fra to år før tilskuddsåret.


Publisert 08.03.2013

Kampanjen "Verdens fineste stilling"

Det er laget en kampanjefilm som skal medvirke til gode søkertall til den nye barnehagelærerutdannelsen


Innslag og filer på barnehagefeltet fra de gamle websidene

I høyre meny ligger innslag og filer på barnehagefeltet fra de tidligere websidene til Fylkesmannen i Vest-Agder.