Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Barnehage og opplæring

Oppdatert 10.12.2021

Barn og unge har rett til et godt utviklings- og opplæringsløp fra barnehagealder til fullført videregående opplæring.

  • Retten til barnehageplass gjelder for barn som fyller ett år senest innen utgangen av november det året det blir søkt om barnehageplass. Barnet kan få plass i kommunal eller ikke-kommunal barnehage.
  • Barn og unge har plikt og rett til en tiårig grunnskoleopplæring fra de fyller seks år, og rett til å få denne finansiert av det offentlige. Det er kommunene som har ansvaret for grunnskoleopplæringen.
  • Ungdom mellom 16 og 19 år har rett til offentlig finansiert videregående opplæring. Det er fylkeskommunene som har ansvaret for opplæring på videregående skole 

Statsforvalteren gjennomfører tilsyn og behandler klager

Statsforvalteren informerer og veileder innbyggere og eiere av barnehager og skoler etter opplæringsloven, privatskoleloven og barnehageloven med tilhørende forskrifter. Statsforvalteren er også klageinstans for enkeltvedtak på dette området og fører tilsyn etter opplæringsloven og barnehageloven.

Tilskudd til skoler og barnehager

Det er i hovedsak skole- eller barnehageeieren og kommunene som har rett til offentlige tilskudd. Statsforvalteren har oppgaver knyttet til kontroll, klage og oppfølging av slike tilskudd.

Vis mer


19.01.2016

Abonner på nyheter fra Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder

For å få nyhetsvarsling på e-post fra det nye embetet, må du bestille dette på den nye nettsiden.


03.12.2015

Regjeringen vil la Fylkesmannen føre tilsyn med enkeltbarnehager

Tilsyn vil kunne gi barn og foreldre en ekstra sikkerhet, hvis det kommunale tilsynet ikke er tilstrekkelig. Nå blir forslaget sendt til Stortinget.


Opplæringsvinduet 2015

Fylkesmennene på Agder har de siste åra utarbeidet en felles publikasjon med statistikk fra barnehage- og opplæringsområdet i landsdelen. Her vil du finne tallmateriale fra i alt 30 kommuner og to fylkeskommuner samt private skoler.


18.08.2015

Klimasmart verdikjede fra jord til bord - presentasjoner fra mulighetskonferansen

Konferansen 7. august var et resultat av Innovasjon Norges satsing, "Drømmeløftet", og ble arrangert av fylkesbondelagene i Agder, i samarbeid med Fylkesmannen og fylkeskommunene i Agder. Over 70 frammøtte fikk høre om fremtidens klimasmarte løsninger i landbruket. Presentasjonene fra foredragene ligger nå ute.


07.05.2015

Andelslandbruk - det nærmeste du kommer å være bonde, uten å være det

Fra onsdag 27. mai – fredag 29. mai vil andelslandbruk stå på dagsorden flere steder i Vest-Agder. Prosjektleder Alexandra Devik i Oikos – Økologisk Norge, vil delta på flere informasjonsmøter og også besøke interesserte gardbrukere.


12.02.2015

Oppmelding til eksamen våren 2015

Skolene må melde opp elevene til eksamen våren 2015 i PAS innen 1. mars.


09.01.2015

Vil du lære mer om samhandling mellom dyr og mennesker?

UiA gir deg mulighet for videreutdanning dersom du ønsker å lære mer om menneskets tilknytning til dyr.


06.01.2015

Datoer for fellessensur og sensorskolering i Vest-Agder

Fylkesmannen har avsatt datoer for fellessensur og sensorskolering i Vest-Agder.


05.01.2015

GSI-tallene for 2014-15

Tallene fra grunnskolen skoleåret 2014-2015 er nå tilgjengelig i GSI.


04.09.2014

Plikt til skule – kva med retten til ein trygg skuledag?

Denne veka er det nasjonal kampanjeveke mot mobbing. Utdanningsdirektørane i sørvest set mobbing på agendaen i kronikken om Sara som er redd for å gå på skulen.


Flere nyheter Få nyhetsvarsel

Aktuelt

Skoleruter

Skoleeierne gjør endelig vedtak. Her er forslag fra Fylkesmannen og KS:

2014/2015

2015/2016

2016/2017

2017/2018

Opplæringsstatistikk for Agder-fylkene

Opplæringsvinduet  2014