Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Tilsyn med BUF-etat region sør

Fylkesmennene i region sør (Buskerud, Vestfold, Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder) har gjennomført tilsyn med BUF-etat region sør.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 23.09.2014

Les rapporten etter tilsyn med BUF-etat region sør

Fylkeslege i Aust-Agder, Anne-Sofie D. Syvertsen, har vært tilsynsleder og er den som uttaler seg til pressen.