Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Barn og foreldre

Oppdatert 10.05.2022

Alle barn har rett på en trygg og god barndom og oppvekst. Familien er barnas viktigste kilde til læring, omsorg, trygghet og tillit. Samtidig har vi flere lover som sikrer at det offentlige også kan bidra til beste for barna. I det daglige er det kommunen som skal sørge for barnets beste, men også flere statlige myndigheter har oppgaver knyttet til forholdet mellom barn og foreldre.


19.01.2016

Abonner på nyheter fra Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder

For å få nyhetsvarsling på e-post fra det nye embetet, må du bestille dette på den nye nettsiden.


Konferanse om seksuelle overgrep og vold mot barn - fra bekymring til handling

Fylkesmannen i Vest-Agder, i samarbeid med RVTS Sør, inviterer til dagskonferansen «Seksuelle overgrep og vold mot barn – fra bekymring til handling» 1. desember 2015.


03.07.2015

Sommerlig folkehelsehilsen

Her følger en liten sommerhilsen til alle pådrivere for folkehelsearbeidet i Vest-Agder fra folkehelserådgiveren hos Fylkesmannen i Vest-Agder.


07.05.2015

Andelslandbruk - det nærmeste du kommer å være bonde, uten å være det

Fra onsdag 27. mai – fredag 29. mai vil andelslandbruk stå på dagsorden flere steder i Vest-Agder. Prosjektleder Alexandra Devik i Oikos – Økologisk Norge, vil delta på flere informasjonsmøter og også besøke interesserte gardbrukere.


19.09.2014

Det store potetløpet

Hva er tanken bak ‘Det Store Potetløpet’? Skape blest om norsk mat og landbrukspolitikk og synliggjøre viktigheten av kombinasjonen mellom riktig kosthold og fysisk aktivitet for å ha god helse.


13.02.2014

Endringer i barnevernloven

I 2014 trer en rekke endringer i barnevernloven i kraft. Lovendringene vil tre i kraft til ulik tid.


Flere nyheter Få nyhetsvarsel