Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Tilsyn med kommunalt folkehelsearbeid

Dato:
2. desember 2014 09.00 - 16.00
Sted:
Songdalen kommune
Ansvarlig:
Fylkeslege Kristian Hagestad

Statens helsetilsyn har besluttet at alle fylkesmennene i 2014 skal gjennomføre landsomfattende tilsyn med kommunenes folkehelsearbeid.

Publisert 06.10.2014

Tilsynet blir avgrenset til kommunens oppfølging av § 5 «Oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer i kommunen» og § 30 «Internkontroll». I tillegg gjennomføres det tilsyn i form av egenvurdering.

Dato:
2. desember 2014 09.00 - 16.00
Sted:
Songdalen kommune
Ansvarlig:
Fylkeslege Kristian Hagestad