Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Overføring av tillatelse for miljøstasjon på Vestre-Vik tilhørende HÅR IKS til Skeie

Høringsfrist:
6. april 2015 23.30

Hægebostad og Åseral Renovasjonsselskap (HÅR) har søkt Fylkesmannen om overføring av utslippstillatelsen fra miljøstasjonen på Vestre-Vik til miljøstasjonen på Skeie industriområde. Frist for å uttale seg til søknaden er 6. april 2015.

Publisert 24.02.2015 av Administrator

Hægebostad og Åseral Renovasjonsselskap (HÅR) har søkt Fylkesmannen i Vest-Agder om overføring av utslippstillatelsen etter forurensningsloven fra miljøstasjonen på Vestre-Vik til miljøstasjonen på Skeie industriområde (gnr. 75, bnr. 48) i Hægebostad kommune. Området er omfattet av reguleringsplanen for Eiken næringspark.

Denne miljøstasjonen skal ta imot husholdningsavfall og farlig avfall fra Hægebostad kommune. Tillatelsen etter forurensningsloven vil fastsette hvilke typer og mengder avfall som kan tas imot og hvor lenge avfallsfraksjonene kan lagres på miljøstasjonen. I tillatelsen vil det også bli stilt krav om tett dekke samt oppsamling og rensing av overvannet for å forhindre forurensning av det ytre miljø. Vilkårene i tillatelsen vil også definere grenser for støy og beskyttende tiltak mot lukt.

Søknaden legges også ut til offentlig ettersyn på servicekontoret til Hægebostad kommune, Kommunehuset Birkeland, 4595 Tingvatn i perioden fra 2. mars til 6. april 2015.

Eventuelle uttalelser skal være skriftlige og sendes til Fylkesmannen i Vest-Agder, Postboks 513 Lundsiden, 4605 Kristiansand eller som e-post til  fmvaPostmottak@fylkesmannen.no innen 6. april 2015.

Høringsfrist:
6. april 2015 23.30