Opplæring til barn og unge som søker opphold i Norge

Søknadsfrist:
15. desember 2023
Målgruppe:
Barn og unge som søker opphold i Norge
Ansvarlig:
Statsforvalteren, Oppvekst og velferdsavdelingen
Hvem kan søke:
Kommunene og fylkeskommunen

Tilskuddet skal bidra med finansiering og stimulere kommunene og fylkeskommunen til å gi grunnskole- og videregående opplæring til barn og unge som søker opphold i Norge.

Publisert 21.03.2022

Barn i alder 6–15 år
Kommunene trenger ikke å levere søknad for å få tilskudd for opplæring for barn mellom 6 og 15 år. Utdanningsdirektoratet utbetaler tilskudd basert på rapporter fra Utlendingsdirektoratet (UDI).

Barn og unge i alder 16–18 år
Tilskuddet skal bidra med finansiering og stimulere kommunene til å gi grunnskoleopplæring og videregående opplæring til unge mellom 16 og 18 år som søker opphold i Norge.

For denne aldersgruppen skal kommunene og fylkeskommunene søke statsforvalteren om tilskudd. Det gjelder både for grunnopplæring og videregående opplæring. Fyller eleven 18 år i løpet av skoleåret, gis det statstilskudd ut dette skoleåret. For å få statstilskudd er det et krav at det blir gitt opplæring og at eleven oppholder seg lovlig i landet.

Søknadsfrist for høsten 2023 er 15. desember.

For mer informasjon, og lenke til søknadsskjema, se informasjon fra Utdanningsdirektoratet, her:

https://www.udir.no/om-udir/tilskudd-og-prosjektmidler/midler-kommuner/opplaring-til-barn-og-unge-som-soker-opphold-i-norge/ 

Søknadsfrist:
15. desember 2023
Målgruppe:
Barn og unge som søker opphold i Norge
Ansvarlig:
Statsforvalteren, Oppvekst og velferdsavdelingen
Hvem kan søke:
Kommunene og fylkeskommunen

Kontaktpersoner