Studiepermisjon for videreutdanning i samisk

Søknadsfrist:
1. april 2023 23.59
Målgruppe:
Lærere som tar videreutdanning i samisk
Ansvarlig:
Oppvekst- og velferdsavdelingen
Hvem kan søke:
Kommuner, fylkeskommuner og frittstående grunn- og videregående skoler

Tilskudd til studiepermisjoner for videreutdanning i samisk gis for å styrke læreres kompetanse i samisk språk

Publisert 03.03.2023

Tilskuddet skal bidra med finansiering av studiepermisjoner for videreutdanning i samisk til kommuner og fylkeskommuner som har opplæringsforpliktelser i grunnskolen eller i videregående opplæring i henhold til §§ 6-2 og 6-3 i opplæringsloven.

Ordningen gjelder også for frittstående grunnskoler og videregående skoler som er godkjent etter privatskoleloven.

Tilskudd til studiepermisjoner for videreutdanning i samisk gis for å styrke læreres kompetanse i samisk språk. Skoleeier kan få innvilget refusjon for lønnsutgifter til lærer som får studiepermisjon for videreutdanning i samisk språk.

Tilsagn om tilskudd meddeles den enkelte tilskuddsmottaker. Tilskuddet vil bli utbetalt etter at Statsforvalteren har mottatt bekreftelse fra søker om at forutsetningene i tilsagnsbrevet er oppfylt.

Søkere i Trøndelag sender søknad om tilskudd til sftlpost@statsforvalteren.no

Søknadsfrist:
1. april 2023 23.59
Målgruppe:
Lærere som tar videreutdanning i samisk
Ansvarlig:
Oppvekst- og velferdsavdelingen
Hvem kan søke:
Kommuner, fylkeskommuner og frittstående grunn- og videregående skoler