Skjønnsmidler uforutsette og særskilte forhold

Søknadsfrist:
1. september 2022 23.59
Målgruppe:
Kommuner
Ansvarlig:
Statsforvalteren i Trøndelag
Hvem kan søke:
Kommuner

Statsforvalteren fordeler en del av skjønnsrammen til utgiftskrevende forhold av betydning som kommunene selv ikke kan påvirke, og som ikke er fanget opp i den faste delen av inntektssystemet. Dette kan være forhold av uforutsett, midlertidig eller mer langvarig karakter.

Publisert 12.01.2022

Søknadsfristen for å søke om skjønnsmidler knyttet til uforutsette hendelser og særskilte forhold er 1. september 2022. 

Søknader sendes elektronisk til sftlpost@statsforvalteren.no

Vi ber om at kommunene benytter søknadsskjema som finnes i lenke til høyre. 

Søknadsfrist:
1. september 2022 23.59
Målgruppe:
Kommuner
Ansvarlig:
Statsforvalteren i Trøndelag
Hvem kan søke:
Kommuner