Tilskudd til opplæring i samisk i videregående

Søknadsfrist:
15. mai 2022
Målgruppe:
Elever som får opplæring i samisk som førstespråk (samisk 1) eller samisk som andrespråk (Samisk 2/Samisk 3). Elever som får opplæring på samisk som opplæringsspråk etter læreplanverket for kunnskapsløftet Samisk
Ansvarlig:
Oppvekst- og velferdsavdelingen
Hvem kan søke:
Fylkeskommuner og frittstående videregående skoler godkjent etter friskoleloven

Tilskuddet skal bidra med  finansiering til fylkeskommuner som har opplæringsforpliktelser i henhold til § 6-3 i opplæringsloven

Publisert 17.03.2020

Søknad om tilskudd og elevlister med telledato 2. mai sendes statsforvalteren i eget fylke innen 15. mai for inneværende skoleår. Statsforvalteren foretar kontroll av søknader og oppsummerer elevlister. Søknad sendes deretter til Utdanningsdirektoratet som foretar beregning og utbetaling av tilskuddet. 

For nærmere informasjon, regelverk  og søknadsskjema :
 https://www.udir.no/om-udir/tilskudd-og-prosjektmidler/tilskudd-og-prosjektmidler-for-fylkeskommuner/opplaring-i-samisk-i-videregaende/ 

Søknad sendes: sftlpost@statsforvalteren.no 

Søknadsfrist:
15. mai 2022
Målgruppe:
Elever som får opplæring i samisk som førstespråk (samisk 1) eller samisk som andrespråk (Samisk 2/Samisk 3). Elever som får opplæring på samisk som opplæringsspråk etter læreplanverket for kunnskapsløftet Samisk
Ansvarlig:
Oppvekst- og velferdsavdelingen
Hvem kan søke:
Fylkeskommuner og frittstående videregående skoler godkjent etter friskoleloven