ROS-Trøndelag

Statsforvalterens embetsoppdrag stiller krav til oppdatert risiko- og sårbarhetsanalyse (fylkes-ROS) med et bilde av de viktigste samfunnssikkerhets- og beredskapsmessige utfordringer i fylket.

Publisert 09.01.2020

ROS-Trøndelag skal danne en felles plattform for å forebygge uønskede hendelser og styrke samordningen av det regionale arbeidet med beredskap og krisehåndtering. ROS-Trøndelag gir Statsforvalteren et bedre grunnlag for å:

  • ivareta den regionale samordningsrollen
  • ivareta rollen som pådriver for samfunnssikkerhet i fylket
  • ivareta beredskapsplanlegging innad i embetet og ut mot andre aktører
  • gi innspill i forbyggende samfunnssikkerhetsarbeid etter plan- og bygningsloven
  • gi innspill til kommunenes arbeid med oppfølging av kommunal beredskapslikt

ROS-trøndelag ble første gang utarbeidet i 2003. Den er senere oppdatert i 2009, 2014 og nå senest i 2019. Rapportene finner du i dokumentoversikten i menyen til høyre.

Statsforvalteren er nå sammen med medlemmer i fylkesberedskapsrådet i gang med revisjon av ROS-Trøndelag. Målsettingen er at denne skal være ferdigstilt første kvartal 2023.

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.