Støtte til rådgiving

imagefoad.png

VELG MELK er et satsingsprosjekt for deg som er melkeprodusent. Hvilke valg skal vi gjøre for vårt bruk? Prosjektet skal være et hjelpemiddel for å ta valg. Virkemidlet er rådgiving og kunnskap. Satsinga angår deg som bonde, din samboer eller ektefelle, men også neste generasjon.

Publisert 18.03.2020

Vi anbefaler alle melkeprodusenter å benytte seg av rådgivingsapparatet for å diskutere muligheter på ditt bruk. For de som har mindre enn 30 kyr eller båsfjøs ønsker vi å støtte denne rådgivingen med inntil 50 % av betalbare kostnader, maksimalt begrenset til kroner 7 500 i støtte. Støtten utbetales etterskuddsvis. Rådgivingen må skje før mai 2022.

 

Vi kan støtte rådgiving innen:

 • økonomi
 • veivalg for bruket
 • salg og generasjonsskifte
 • ny næringsvirksomhet
  • lokal foredling
  • inn på tunet
  • natur- og utmarksrelatert næring
  • gårdsturisme
  • annet
 • driftsbygninger
 • Nye plante- eller husdyrproduksjoner

 

Du kan søke råd hos:

 

Søk støtte her: Lenke til støtte.

For å få utbetalt støtten til rådgiving går du inn på lenken under og fyller ut de opplysninger det spørres etter. Det forutsettes også at du har fått positivt svar på din søknad om støtte til rådgiving. Du blir bedt om å laste opp kopi eller bilde av faktura mottatt fra rådgiver(e). Støtten til rådgiving vil normalt sett bli utbetalt fra Fylkesmannen i Trøndelag i løpet av ca 14 dager. Det forutsettes at vi kan støtte det som det er gitt rådgiving til. Støtten vil utgjøre inntil 50 % av de betalbare kostnadene eks. mva. på vedlagte faktura. Maksimal støtte er kroner 7 500.

Be om utbetaling her: Lenke til utbetaling.

 

Tilbak til hovedside

Kontaktpersoner