Informasjonsbrev til kommunal landbruksforvaltning

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

Publisert 17.04.2024

Informasjonsbrev uke 16/2024

 • Veileder for regionale miljøtilskudd
 • Brukerveiledning i Agros – Produksjonssvikt
 • Sett av tid til årets BU- og miljøsamling 18.-19. juni
 • Landbruksdirektoratet stadfestet Statsforvalterens vedtak – vurdering av om søker oppfyller vilkårene for at kommunen kan innvilge dispensasjon fra forbudet mot nydyrking av myr

Publisert 10.04.2024

Informasjonsbrev uke 15/2024

Innhold:

 • Anne Berit Lein tiltrådt som underdirektør
 • Digital møteplass - Forvaltning
 • Økt fylkesramme for drenering for 2024 - innmelding av behov for tilleggsramme
 • AR5 feltkurs torsdag 29/8
 • Resultatkartlegging og foryngelseskontroll 2024
 • Statsforvalteren i Trøndelag har fått medhold i klage på dispensasjonsvedtak

Publisert 02.04.2024

Informasjonsbrev uke 14/2024

Innhold: 

 • Krav om melding til kommunen før søknad om tilskudd for produksjonssvikt
 • Digital møteplass 5.april - Regenerativt landbruk og jordhelse
 • Fylkesnytt fra Trøndelag
 • Folkevalgtopplæring – areal- og lovforvaltning
 • Info fra NIBIO: Gårdskartaktuelt nr 1/2024

Publisert 19.03.2024

Informasjonsbrev uke 12/2024

Innhold:

 • Rapport om velferdsordningane i jordbruket er lagt ut
 • Nye tilskuddskoder i ØKS
 • Barkbilleovervåkning 2024
 • Skogfond til administrasjon og planlegging av skogkultur
 • Huskeliste ved søknad om midlertidig konsesjon
 • Digital møteplass 5. april – Regenerativt landbruk og jordhelse
 • Økte rammer til drenering
 • Påminnelse: Regionmøter skogbruk
 • Neste infobrev kommer etter påske
 • Statlige planretningslinjer på høring
 • Statistikk Verdiskaping i landbruket

 


Publisert 05.03.2024

Informasjonsbrev 10/2024

Innhold: 

 • Landbruksdirektoratet stadfestet Statsforvalterens vedtak – vurdering av driftsenhet
 • Landbruksvikarordninga 2024
 • Endelige satser for regionalt miljøtilskudd
 • SMIL, UKL og ARV - møte om ulike søknadstyper og kategorisering av tiltak i Agros 14. mars
 • Govout – Norsk utmark i endring – noen resultater fra prosjektet
 • Velkommen til Landbrukskonferansen 12.-13. mars!
 • INFO fra andre: NIBIO-rapport om droner som forebyggende tiltak i beitenæringen

Publisert 28.02.2024

Informasjonsbrev uke 9/2024

Innhold:

 • Produksjonstilskudd - webinar mandag 4. mars kl. 11.30
 • Utlysning av tilskudd fra fylkesinntrukne rentemidler
 • Statsforvalteren i Trøndelag har fått medhold i klage på dispensasjonsvedtak
 • Årshjul 2024 for landbruksforvaltningen i Trøndelag er oppdatert og lagt ut
 • Digital møteplass fredag 8.mars
 • Presisering for bruk av skogfond til flaterydding
 • Kommunene kan søke om tilskudd til natur

 


Publisert 21.02.2024

Informasjonsbrev uke 8/2024

Innhold:

 • Vellykka Landbruksøkonomidag på Stjørdal
 • Innmelding av NMSK-tilskuddssatser for 2024
 • LMD: “Ettergodkjenning” av vei etter landbruksveiforskriften er ugyldig
 • Rettsavgjørelse om boplikt
 • INFO fra andre
  • Naturvernforbundet og Nord Universitet arrangerer skogseminar
  • Mære Landbruksskole inviterer til seminar: Landbruket mot 2050 – fra klimaproblem til en del av klimaløsningen

Publisert 13.02.2024

Informasjonsbrev 7/2024

Innhold

 • Statsforvalteren i Trøndelag etterlyser endringen i skogbruksloven
 • Sett av datoer for regionmøter skogbruk
 • Budsjett for kommunale rentemidler
 • Deling etter jordloven § 12 – hel eller delvis bruksrasjonalisering?
 • Skogfond kan brukes til kostnader til biologisk viktige områder i skogbruksplanlegging
 • Oppdaterte rimelighetsverdier i ØKS
 • Info fra andre:
  Teknologi og sau - Fagsamling på Kvithamar 1.-2. mars 

Publisert 07.02.2024

Informasjonsbrev uke 6/2024

Innhold:

 • Endelege satsar for regionale miljøtilskot (RMP) 2023
 • Ekstremværet Ingunn
 • Nytt jordvernbrev - Kommunene må øke innsatsen for å ta vare på matjorda
 • Digitalt nyhetsblad for planlegging og ressursforvaltning i Trøndelag
 • Eksamen autorisasjonskurs for plantevern og tilleggskurs for gnagermidler

Publisert 31.01.2024

Informasjonsbrev uke 5/2024

Innhold:

 • Tildelingsbrevet til kommunene
 • Digital møteplass fredag 2. februar
 • Produksjonstilskudd og avløsertilskudd
 • NMSK-tilskudd er gjort tilgjengelig i ØKS
 • Vernskog og forholdet til andre arealformål
 • Lokale rentemidler av skogfondet til oppsøkende virksomhet og pådriverarbeid
 • Ekstremværet Ingunn – meld inn skogskader
 • Tilskuddssatser og frister for tilskudd til tettere planting (TTP) og gjødsling
 • Beitelagskartet i Kilden skal oppdateres
 • AR5. Feltkurs august 2024
 • Har du husket å melde deg på landbrukskonferansen?
 • INFO fra andre
  • Landbruksdirektoratets kunnskapskonferanse 2024

 


Gi oss tilbakemelding om informasjonsbrevet

Vi ønsker tilbakemeldinger på det ukentlige informasjonsbrevet til kommunal landbruksforvaltning. Savner du noe informasjon? Er dette en god måte å kommunisere med dere i kommunal landbruksforvaltning på?

Send dine innspill på e-post til én eller flere av kontaktpersonene ovenfor.

Finne info i tidligere informasjonsbrev

Dersom du ønsker å finne informasjon i tidligere informasjonsbrev kan du bruke søk-feltet på hjemmesiden til Statsforvalteren i Trøndelag.

Videreformidle til kollegaer

Målgruppa for infobrevene er først og fremst kommunal landbruksforvaltning. Enkelte saker i infobrevene vil også være nyttige for andre i kommuneforvaltningen. Når dere leser infobrevene, ber vi dere derfor tenke gjennom om det kan være aktuelt å videreformidle saker til kollegaer, som f.eks. jobber med plan- og byggesak.