Jordbruk

På denne siden samler vi artikler om jordbruk som kun er aktuell for kommunal landbruksforvaltning, og som det er lenket til i informasjonsbrevene til kommunene.

 

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

Publisert 19.09.2023

Regionale miljøtilskot - Søknadsomgangen er opna

Søknadsomgangen for regionale miljøtilskot er opna. Med ny programperiode, nye og litt endra ordningar, er dette litt spennande, men det går nok bra!!


Publisert 08.08.2023

Tilskudd ved produksjonssvikt - overgang til fagsystemet Agros

Søknader om tilskudd for vekstgruppene frukt, korn og grovfôr med husdyr skal for denne sesongen behandles i fagsystemet AGROS. De andre vekstgruppene behandles fortsatt i fagsystemet ELF. Det vil si at det blir to ulike fagsystem for denne ordningen i 2023.


Publisert 06.06.2023

Det er påvist Ringorm hos storfe i Region Midt, Trøndelag

Det er påvist ringorm i to storfebesetninger i region midt, nærmere bestemt i Trøndelag. På denne siden kan du lese mer om informasjon vi har fått fra Mattilsynet om dette. Informasjonen er allerede sendt ut med e-post til kommunal landbruksforvaltning i Trøndelag. 


Publisert 23.05.2023

Produsentnummeret ut av landbruksregisterert - vidareføring

Frå oktober 2023 vil Landbrukets Dataflyt overta ansvaret for produsentnummeret frå Landbruksdirektoratet. Produsentnummeret blir da fasa ut frå Landbruksregisteret.


Publisert 26.04.2023

Overgang til nytt fagsystem for tilskudd etter produksjonssvikt

I 2023 blir det tatt i bruk nytt meldesystem for melding av skade til kommunen ved produksjonssvikt i plante– og honningproduksjon. Vi informerer her litt om planene for dette.


Publisert 26.04.2023

Tilskudd ved produksjonssvikt i plante- og honningproduksjon - Spørsmål ved vintertap hos birøktere

Til og med 2016 fantes det en erstatningsordning som het «Tap av innvintrede bikuber i produksjon», hvor birøktere kunne få erstattet utgåtte bikuber med en fast sats per kube. Denne ordningen eksisterer ikke lengre.

I denne artikkelen ønsker vi å klargjøre gjeldende praksis for tilskudd ved produksjonssvikt i plante– og honningproduksjon.

 


Publisert 18.01.2023

Regionale miljøtilskot - datoar å merke seg no

Fredag 20. januar er siste frist for foreløpig godkjenning av søknader om regionale miljøtilskot (RMP og OBB).

I denne artikkelen kan du lese om viktige datoar utover no, som kommunal landbruksforvaltning må merke seg når det gjeld regionale miljøtilskot.


Publisert 19.04.2022

Konfliktforebyggende tiltak mellom reindrift og landbruk

Hovedmålet med de konfliktforebyggende tiltakene er å redusere konflikter mellom reindrift og jordbruk, samt andre berørte parter. 

På denne siden har vi samlet litt informasjon om ordningen for dere som jobber i kommunal landbruksforvaltning i Trøndelag. 

 


Publisert 06.04.2022

Endringer i søknadsskjema for utvalgte kulturlandskap

Landbruksdirektoratet har lansert nye søknads- og saksbehandlerskjemaer i Agros som gjelder ordningen for Utvalgte kulturlandskap og Landbrukets verdensarvordning.

Strukturen er endret på skjemaene og det er laget flere søknadstyper.

Nedenfor har vi samlet en del kommentarer til endringene som vi har fått fra Landbrukdirektoratet.


Publisert 22.02.2022

Produksjonstilskudd og avløsertilskudd: Fordeling av kompensasjon etter tilleggsforhandlinger

Staten, Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag ble i oktober 2021 enige om en foreløpig kompensasjon på 754 millioner kroner over statsbudsjettet som følge av ekstraordinære kostnadsøkninger i landbruket. Her får du oversikten over hvordan kompensasjonsmidlene fordeles.


Kontaktpersoner