Skogskader

Skogskader er et bredt fagfelt som omhandler skader forårsaket av insekter, sopper, dyr, klima mv. Offentlig skogbruksmyndigheter har et særlig ansvar for overvåkning av slike skader.

Skogeier er ansvarleg for at hogst, framdrift, behandling av hogstavfall, ungskogpleie og andre tiltak blir gjennomført på en slik måte at det ikke oppstår fare for insektskadar eller andre skadar på skog.

Alle som oppdager skogskader kan melde inn skadene til NIBIO. 

Ansvar og tiltak framgår av  Forskrift om bærekraftig skogbruk, kapittel 4: Tiltak mot skader på skog

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

Publisert 10.07.2023

Skader på Hegg i Trøndelag sommeren 2023

I slutten av juni oppdaget Statsforvalteren i Trøndelag misfarging på bladene på Hegg i Steinkjerområdet. Først får bladene på Hegg et rødlig skjær før de blir brune, dør og faller av.


Publisert 04.11.2020

Mer barkbiller i Trøndelag

Barkbillebestanden i Trøndelag er overvåket blir overvåket siden 1979. Fra 2019 til 2020 er det registrert en stor økning i antall barkbiller i Trøndelag.


Publisert 20.10.2020

Skoghelsa i Norge

NIBIO kom nylig med en rapport om skogens helsetilstand i Norge i 2019. Sørover i Europa pågår en omfattende skogdød som følge av klimaendringer og skadeinsekter, men tilstanden i Norge og Trøndelag er heldigvis bedre.