Skogressursen i Trøndelag

Kunnskap om skogressursen er helt avgjørende for en bærekraftig forvaltning.  Statsforvalteren jobber kontinuerlig med å øke kunnskapen om skogene i Trøndelag.

Detaljerte kartfesta opplysninger om skogressursen og miljøverdiene i skogen er avgjørende for skogeieren i sin forvaltning av eiendommen. Dette gjelder også for statsforvalteren og kommunen når nasjonal skogpolitikk skal gjennomføres.

Statsforvalteren har ansvar for å koordinere skogbruksplanprosesser mot skogeiere i  Trøndelag. Statsforvalteren i Trøndelag har utarbeidet Hovedplan for skogbruksplanlegging med miljøregistreringer 2021-2030. Denne finner du i høyre marg.

Statsforvalteren er  vedtaksmyndighet for tilskudd til skogeiernes skogbruksplaner.  Mer informasjon om skogbruksplanlegging med miljøregistreringer finner du hos Landbruksdirektoratet.

Statsforvalteren i Trøndelag jobber for å øke detaljkunnskapen om den samla skogressursen i Trøndelag uavhengig av tradisjonell skogbruksplanlegging og ressurskartlegging på hver enkelt eidendom. NiBIO har gjennom sin Landsskogtaksering  en lang tidsserie av skogressurstall. NiBIO har også en sentral rolle i arbeidet med å etablere heldekkende skogressurskart.

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.