Vis hensyn til tamreinen

Flytting av reinsdyr i Gåebrien sitje
Foto: Risten-Marja Inga.

Den snørike vinteren er tøff for både tamrein og hjortevilt. Det kraftige snøfallet den siste tiden har ført til tunge forhold i fjellet og høyereliggende skogsområder i store deler av fylket.

Publisert 16.02.2022

På grunn av de store snømengdene vil tamreinen lete etter lett tilgjengelige traseer i terrenget, som skuterløyper og skiløyper, og bruke disse som ferdselsårer.

Erfaringsmessig trekker også reinen lengre ned i terrenget, da på leting etter mer tilgjengelig beite. Reinen kan dermed oppholde seg i området hvor man ikke er vant til å se den.

Av den grunn ber vi hundeeiere være spesielt oppmerksomme på dette. Det er ikke båndtvang, men Statsforvalteren er kjent med flere episoder hvor hund har jaget rein. Dette er situasjoner som kan få dramatisk utfall, spesielt for simlene.

Hundeloven stiller krav om at hunden skal være under eiers kontroll når den er løs. Vi oppfordrer derfor hundeeierne om å ha tilstrekkelig kontroll på hunden, slik at man kan unngå uheldige episoder.

Statsforvalteren har mulighet til å innføre ekstraordinært båndtvang av hensyn til tamrein. Per i dag er ikke dette et aktuelt virkemiddel, men situasjonen vurderes fortløpende i de ulike reinbeitedistriktene.

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.