Kontaktinformasjon reindriftsavdelinga

Oversikt over hvem som arbeider med hva på reindriftsavdelinga under. 

Kontaktinfo til reinbeitedistrikt og tamreinlag her.  

 

Arbeidsoppgaver

Siv Merethe G. Belbo –Leder, Reindriftsavtalen, vakttelefon, fagsystem m.m.

Svein Bjørk – Plan og arealkoordinator, konsesjonssaker energi, Trollheimen, reindriftsloven, reindrift ifht landbruk og motorferdsel.

Elsemari Iversen –Melding om reindrift (MOR), tilskudd, kontroll, arealsaker, arealbrukskart, reindriftsloven

Brit Agnes Buvarp – Arealsaker, reinlagene, reinmerker, bærekraft, "Ut på vidda", Melding om reindrift (MOR), tilskudd, rovvilt, sørsamisk forum

Mads Bukkvoll– Juridisk, kriseberedskap, konflikthåndtering, kontroll, arealbrukskart, arealsaker, ressursregnskap 

Sverre Hovind- Gjeterhytter, gjerder og anlegg, konfliktforebyggende tiltak, arealsaker, grensegjerder

John Haakon Stensli  – Juridiske spørsmål, delt stilling i samarbeid med Klima- og miljøavdelinga, reindriftas rettigheter og plikter, dialog landbruk-reindrift, klagesaker, motorferdsel.

Simon Gran Stensrud - Arealsaker, dyrevelferd og sykdommer inkl CWD, rovvilt, konfliktforebyggende tiltak/RUF. 

Jonas Lemsa-Sæter Varras - Sijtebilder, arealsaker

Besøksadresser

Tollef Bredals vei 13, 7374 Røros
Ella Holm Bulls vei 30, 7760 Snåsa

Førstelinjeforvaltning

Statsforvalteren har ansvar for førstelinjeforvaltning for reindrift. Det innebærer blant annet at vi:

  • er førsteinstans ved behandling av saker etter reindriftsloven
  • kontrollerer at reindrifta utøves innenfor rammene av reindriftsloven
  • bidrar med veiledning og informasjon til reineiere, andre offentlige myndigheter og samfunnet forøvrig
  • legger til rette for dialog og kunnskapsutveksling mellom reindrift og andre interesser
  • bidrar til å videreutvikle reindriftens selvstyre
  • bidrar til en effektiv og kunnskapsbasert forvaltning av reindriften

 

 

 

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.