Melding om reindrift og tilskuddsordninger

Siidaandeler og reinlag skal årlig levere melding om reindrift, jf. reindriftslovens § 18.

Det er ellers frivillig å søke erstatning for tap av rein til fredet rovvilt, eller tilskudd over reindriftsavtalen.

Ta gjerne kontakt dersom dere har spørsmål eller vil ha veiledning. Ved ønske om fysisk møte, bør det avtales i god tid før fristen.

 

Melding om reindrift

Informasjon om melding om reindrift, regelverk, elektronisk levering og papirskjema finnes på Landbruksdirektoratet sine hjemmesider Melding om reindrift - Landbruksdirektoratet

 

Tilskudd til siidaandeler og tamreinlag

Informasjon om tilskudd og elektronisk søknadsskjema finnes på Landbruksdirektoratet sine hjemmesider: Tilskudd til siidaandeler og reinlag - Landbruksdirektoratet

 

Tilskudd til reinbeitedistrikt og tamreinlag

Informasjon om ordningen, og søknadsskjema finner du på Landbruksdirektoratets nettsider: Tilskudd til reinbeitedistrikter og reinlag - Landbruksdirektoratet 

 

Erstatning for tap til fredet rovvilt

Søknad om erstatning sendes til Statsforvalteren. Mer informasjon kommer under punkt 4 her Melding om reindrift - Landbruksdirektoratet

 

Andre tilskuddsordninger for reindrift

Gjennom de årlige reindriftsforhandlingene mellom staten ved Landbruks- og Matdepartementet og reindriftsnæringen ved Norske Reindriftssamers Landsforbund, blir det forhandlet fram økonomiske virkemidler for reindriftsnæringen. De ulike virkemidlene forhandles frem hvert år, og gjelder i peroden 1.juli til 30. juni i det påfølgende år.

Informasjon om de ulike ordningene for reindrift og søknadsprosessene finner dere på Landbruksdirektoratets hjemmeside Ordninger for reindrift - Landbruksdirektoratet

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.