Gjeterhytter og gjerdeanlegg

Oppdatert 10.11.2021

Reindriften har rett til å føre opp nødvendige hytter og anlegg for sin drift, og de fleste oppføringene er avhengig av at man har søkt og fått tillatelse på fohånd.

Gjeterhytter

Oppføring av gjeterhytter i reindriften er hjemlet i reindriftslovens § 21. Statsforvalteren saksforbereder søknader, som innebærer en høringsrunde med alle berørte parter. Saken oversendes med en anbefaling til Landbruksdirektoratet som fatter endelig vedtak. Søknadsskjema og informasjon om søkerprosessen finner du på Landbruksdirektoratets hjemmesider her.  

Gjerder og anlegg

Oppføring av gjerder og andre anlegg i reindriften er hjemlet i reindriftslovens § 24. Permanente gjerder og anlegg som skal stå utover en sesong, må godkjennes av Landbruksdepartementet. Søknader forberedes av Statsforvalteren, mens Landbruksdirektoratet oversender til departementet for endelig godkjenning. Informasjon om søknadsprosessen og krav til innhold i søknaden finner du på Landbruksdirektoratets hjemmeside her. 

I Landbruksdirektoratets veileder er det gjort rede for hva som blir vektlagt og skal vurdere under utredning av søknaden. Veilederen er nyttig for å se hva som må og bør være med i en eventuell søknad. 

Gjerder og anlegg som skal føres opp i et verneområde, må også godkjennes av vernemyndigheten. Gjerder og anlegg som er godkjent etter reindriftslovens § 24 er unntatt fra byggesaksbehandling etter plan- og bygningsloven.

 

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.