Erstatning for påkjørt rein

Når rein blir påkjørt på vei og jernbane er det reineieren/reinbeitedistriktets ansvar å kreve erstatning fra bileier, Trafikkforsikringsforeningen (ukjent bil) eller Bane NOR.

Rein påkjørt på jernbanen

Erstatning ved påkjørsel på jernbanen er et privatrettslig forhold mellom reineier og Bane NOR (tidligere Jernbaneverket). Reineier skal derfor selv sende krav om erstatning til Bane NOR.

Ved påkjørsel tar Bane NOR direkte kontakt med reinbeitedistriktet. Bane NOR og reinbeitedistriktets representant(er) sjekker ørene og fyller ut en rapport om påkjørselen. Reinbeitedistriktet varsler hver enkelt reineier om påkjørt rein. Distriktet tar også vare på ørene så lenge det er nødvendig.

Krav om erstatning sendes direkte til Bane NOR. Her kan reineier bruke vedlagt skjema. Vedlagt ligger også en veileder for beregning av erstatningssum (etter samme satser som for tap til rovvilt).

Rein påkjørt av kjent bileier

Om rein blir påkjørt av bil med kjent bileier, kan kravet om erstatning sendes direkte til bileierens forsikringsselskap. Verdien av reinsdyret dekkes av bileiers ansvarsforsikring. Om du som bileier kjører på rein, skal dette meldes fra om til politiet eller viltnemnda. Skader på bilen som følge av innmeldt påkjørsel fører ikke til bonustap på kaskoforsikring.

Rein påkjørt av ukjent bileier

Reineier har krav på erstatning også når rein skades av en ukjent bil (bilansvarslovens § 10 andre ledd).

Rein som er påkjørt av ukjent bileier, kan erstattes av Trafikkforsikringsforeningen (TFF). Reineieren må da følge instruksjonene for krav om erstatning på TFFs nettside. Reineier, eller den i reinbeitedistriktet som har vært på skadestedet, skal dokumentere det som har skjedd, for eksempel med foto, og ta vare på eventuelle rester etter bildeler. Forholdet skal anmeldes til politiet.

 

 

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.