Markedshage i Trøndelag

Trøndelag deltok sammen med fylkene Vestland og Oslo og Viken i et internasjonalt prosjekt for gi kompetanse til gårdbrukere og gründere om lønnsom, småskala grønnsakdyrking. 

Prosjekt Inkubatorprogram for markedshager ble igangsatt høsten 2019 og ble sluttført høsten 2022.  Første fase av prosjektet ble  var del av et internsjonalt prosjekt Stadsbruk, ledet av Botildenborg i Malmø. ERfaringenderfra ble brukt til å utvikle et kursopplegg tilpasset ressurser i et samarbeid mellom Voll gård, senter for urban dyrking, Norsk landbruksrådgiving Trøndelag og Statsforvalteren i TRøndelag. Totalt ble det gjennomført tre kurs med tilsammen 30  deltagere. 

Stadsbruk metoden
Metoden som ble benyttet i opplæringsprogrammet, var utviklet gjennom prosjekt Stadsbruk i Malmø i Sverige, der det i løpet av 6 år har resultert i 70 kommersielle markedshager. De hadde fått støtte til å involvere andre europeiske land.  Gjennom deltakelse i denne markedshageinkubatoren fikk detagerne opplæring i produksjon, dyrkingsplanlegging, forretningsutvikling og salg. Deltakeren hadde påfølgende vekstsesong veiledning til dyrking av sitt eget testareal på 250m2.  

Opplæringsprogrammet i Malmø driver sin virksomhet på Stadsbruk og benytter kommunal eiendom som testbed. Etter å ha testet til produksjon i et testbed ett år er målet at deltagerne i neste fase skal kunne leie kommunal eiendom for grønnsaksdyrking. Dette er en del av en større helhet for å bidra til grønnere, mer selvforsynte og dermed mer bærekraftige byer.

Markedshagekonseptet
Det har i de senere årene blitt stor interesse for dyrkningskonseptet Markedshage. Her handler det om å dyrke et bredt utvalg av grønnsaker på mest mulig effektiv og bærekraftig måte, og å selge direkte til kundene. Nye omsetningsformer som Bondens Marked, REKO-ringer, andelslandbruk, abonnementsalg og kassesalg har gjort dette mulig. For å få lønnsomhet i bedriften må en i tillegg til å mestre produksjon også være god på planlegging og salg.  

Markedshage prosjektet i Trøndelag
I Trøndelag er det Voll gård - Kompetansesenter for urban dyrking, Norsk landbruksrådgivning og Statsforvalteren i Trøndelag som da kom i gang et samarbeid for å øke interssen for småskala grønnsaksproduksjon. Til satsningen i Trøndelag ble det bevilget kr 500 000 av regionale tilretteleggingsmidler for landbruket for perioden 2020-2022.

Bakgrunn for prosjektet
Grønnsaker, potet og bær er et av få områder innen landbruket der det er rom for økt norsk produksjon, og det er et betydelig potensial i å øke produksjonen i samsvar med forbrukernes og myndighetenes ønsker. Det er et nasjonalt mål å øke forbruket av frukt, bær og grønnsaker. Regjeringen ønsker også større satsing på grøntsektoren for å øke norskandelen og møte etterspørselen med mest mulig norskprodusert vare. I et klimaperspektiv og i FN`s bærekraftmål er bærekraftig matproduksjon og en klimavennlig diett viktig. I et klimaperspektiv bør mer av grøntproduksjonen produseres til et lokalt marked. Korona krisen har også vist oss hvor sårbare vi er, og dermed er det desto viktigere å få opp lokal produksjon.

Trondheim og Trøndelag hadde status som European Region of Gastronomy i 2022, og prosjektet var også et bidrag i denne sammenhengen. Voll gård er et kompetansesenter for urban dyrking til støtte og hjelp for flere dyrkingsprosjekt i Trondheim. Trondheim kommune har også en spesiell satsing på urbant landbruk.  Målet er også å få flere kommersielle småskala grønnsaksdyrkere til å benytte grønne egna arealer i byen til denne type produksjon. 

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

Publisert 08.02.2021

Inkubatorprogrammet Markedshage Trøndelag er i gang

Inkubatorprogrammet er et samarbeid mellom Voll gård, senter for urban dyrking, NLR Trøndelag og Statsforvalteren i Trøndelag. Kurset ble utlyst for påmelding innen 1. nov. Opptaket ble gjort 10. Nov. Til sammen kom det inn 33 søknader, og prosjektet hadde plass for å inkludere 12 stk. Deltagerne kommer fra 7 kommuner i Trøndelag.


Publisert 04.11.2020

Kurs i dyrking av grønnsaker

Prosjekt Markedshage Trøndelag inviterer til kveldskurs i dyrking av grønnsaker 17. nov kl 17.00 - 21.00.


Publisert 03.11.2020

Invitasjon til inkubatorprogrammet Dyrk for salg fra markedshagen

Fylkesmannen i Trøndelag ønsker å øke andelen småskala lokalprodusert grønt i Trøndelag. Det inviteres til deltagelse i inkubatorprogrammet Dyrk for salg fra Markedshagen. Frist for påmelding er 1. november.