Prosjekt markedshage Trøndelag

Trøndelag deltar sammen med fylkene Vestland og Oslo og Viken i et internasjonalt prosjekt som skal gi kompetanse til gårdbrukere og gründere om lønnsom, småskala grønnsakdyrking. 

Prosjektet ble igangsatt høsten 2020 og det ble tatt opp 12 deltagere i Inkubatorprogrammet marekdshage Trøndelag. Metoden som benyttes, er utviklet gjennom prosjekt Stadsbruk i Malmø i Sverige, der det i løpet av 6 år har resultert i 70 kommersielle markedshager. De har fått støtte til å involvere andre europeiske land, og verktøyene som brukes i opplæringen som skal bidra til en vellykket satsning.  

Stadsbruk metoden
Gjennom deltakelse i denne markedshageinkubatoren får gårdbrukere og gründere i nåværende vintersesongen opplæring i produksjon, dyrkingsplanlegging, forretningsutvikling og salg. Deltakeren får i påfølgende vekstsesong veiledning til dyrking av sitt eget testareal på 250m2. Deltakerne står etter dette mer rustet til å dyrke på et større areal.

Opplæringsprogrammet i Malmø benytter kommunal eiendom som testbed, og formålet er at deltagerne i neste fase skal kunne leie kommunal eiendom for grønnsaksdyrking og på den måten bidra til grønnere, mer selvforsynte og dermed mer bærekraftige byer.

Markedshagekonseptet
Det har i de senere årene blitt stor interesse for dyrkningskonseptet Markedshage. Her handler det om å dyrke et bredt utvalg av grønnsaker på mest mulig effektiv og bærekraftig måte, og å selge direkte til kundene. Nye omsetningsformer som Bondens Marked, REKO-ringer, andelslandbruk, abonnementsalg og kassesalg har gjort dette mulig. For å få lønnsomhet i bedriften må en i tillegg til å mestre produksjon også være god på planlegging og salg. Dette inngår også som en delk av Stadsbruk metoden.

Markedshage prosjektet i Trøndelag
I Trøndelag er det Voll gård - Kompetansesenter for urban dyrking, Norsk landbruksrådgivning og Statsforvalteren i Trøndelag som utgjør  prosjektatorprogram basert på kunnskap og erfaringer fra Stadsbrukmetoden. Til satsningen i Trøndelag er det bevilget kr 500 000 av regionale tilretteleggingsmidler for landbruket.

Bakgrunn for prosjektet
Grønnsaker, potet og bær er et av få områder innen landbruket der det er rom for økt norsk produksjon, og det er et betydelig potensial i å øke produksjonen i samsvar med forbrukernes og myndighetenes ønsker. Det er et nasjonalt mål å øke forbruket av frukt, bær og grønnsaker med 20 % innen 2021. Regjeringen ønsker en satsing på grøntsektoren med mål om å øke norskandelen og møte etterspørselen med mest mulig norskprodusert vare. I et klimaperspektiv og i FN`s bærekraftmål er bærekraftig matproduksjon og en klimavennlig diett viktig. I et klimaperspektiv bør mer av grøntproduksjonen produseres til et lokalt marked. Korona krisen har også vist oss hvor sårbare vi er, med tanke på bruk av innleid arbeidskraft.

Trondheim og Trøndelag har status som European Region of Gastronomy i 2022, og prosjektet vil kunne være et bidrag i denne sammenhengen. Voll gård fungerer i dag som et kompetansesenter til støtte og hjelp for flere dyrkingsprosjekt i Trondheim. Trondheim kommune har også en spesiell satsing på urbant landbruk.  Målet er også å få flere kommersielle småskala grønnsaksdyrkere til å benytte grønne egna arealer i byen til denne type produksjon. 

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

Publisert 08.02.2021

Inkubatorprogrammet Markedshage Trøndelag er i gang

Inkubatorprogrammet er et samarbeid mellom Voll gård, senter for urban dyrking, NLR Trøndelag og Statsforvalteren i Trøndelag. Kurset ble utlyst for påmelding innen 1. nov. Opptaket ble gjort 10. Nov. Til sammen kom det inn 33 søknader, og prosjektet hadde plass for å inkludere 12 stk. Deltagerne kommer fra 7 kommuner i Trøndelag.


Publisert 04.11.2020

Kurs i dyrking av grønnsaker

Prosjekt Markedshage Trøndelag inviterer til kveldskurs i dyrking av grønnsaker 17. nov kl 17.00 - 21.00.


Publisert 03.11.2020

Invitasjon til inkubatorprogrammet Dyrk for salg fra markedshagen

Fylkesmannen i Trøndelag ønsker å øke andelen småskala lokalprodusert grønt i Trøndelag. Det inviteres til deltagelse i inkubatorprogrammet Dyrk for salg fra Markedshagen. Frist for påmelding er 1. november.