Markedshage i Trøndelag

I Trøndelag  vil det også i 2023 bli gjennomført nytt oppstartsprogram for opplæring i markedshagedyrking, der formålet er å gi kompetanse til gårdbrukere og gründere om lønnsom, småskala grønnsakdyrking. 

Dette markedshagekurset  gjennomføres i et samarbeid  mellom Norsk landbruksrådgivning Trøndelag, Voll gård - Kompetansesenter for urban dyrking, og Statsforvalteren i Trøndelag. Gjennom deltakelse i denne markedshagekurset får detagerne opplæring i produksjon, dyrkingsplanlegging, forretningsutvikling og salg. Deltakeren hadde påfølgende vekstsesong veiledning til dyrking av sitt eget testareal på 250m2.  

Markedshagekonseptet
Det har i de senere årene blitt stor interesse for dyrkningskonseptet Markedshage. Her handler det om å dyrke et bredt utvalg av grønnsaker på mest mulig effektiv og bærekraftig måte, og å selge direkte til kundene. Nye omsetningsformer som Bondens Marked, REKO-ringer, andelslandbruk, abonnementsalg og kassesalg har gjort dette mulig. For å få lønnsomhet i bedriften må en i tillegg til å mestre produksjon også være god på planlegging og salg.  

Stadsbruk metoden
Metoden som benyttes i opplæringsprogrammet, er utviklet gjennom deltagelse i det internasjonale prosjektet Stadsbruk, ledet av Botildenborg i Malmø. Deres erfaringer gjennom utvikling av dette konseptet har resultert i en sterk satsing på kommersielle markedshager.  

 

Bakgrunn for prosjektet
Grønnsaker, potet og bær er et av få områder innen landbruket der det er rom for økt norsk produksjon, og det er et betydelig potensial i å øke produksjonen i samsvar med forbrukernes og myndighetenes ønsker. Det er et nasjonalt mål å øke forbruket av frukt, bær og grønnsaker. Regjeringen ønsker også større satsing på grøntsektoren for å øke norskandelen og møte etterspørselen med mest mulig norskprodusert vare. I et klimaperspektiv og i FN`s bærekraftmål er bærekraftig matproduksjon og en klimavennlig diett viktig. I et klimaperspektiv bør mer av grøntproduksjonen produseres til et lokalt marked. Korona krisen har også vist oss hvor sårbare vi er, og dermed er det desto viktigere å få opp lokal produksjon.

Trondheim og Trøndelag hadde status som European Region of Gastronomy i 2022, og prosjektet var også et bidrag i denne sammenhengen.

 

Om arrangørene i Trøndelag

Norsk landbruksrådgiving Trøndelag....

Voll gård er et kompetansesenter for urban dyrking til støtte og hjelp for flere dyrkingsprosjekt i Trondheim. Trondheim kommune har også en spesiell satsing på urbant landbruk.  Målet er også å få flere kommersielle småskala grønnsaksdyrkere til å benytte grønne egna arealer i byen til denne type produksjon. 

Statsforvalteren i Trøndelag

Prosjekt Markedshager i Norge

 

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

Publisert 08.02.2021

Inkubatorprogrammet Markedshage Trøndelag er i gang

Inkubatorprogrammet er et samarbeid mellom Voll gård, senter for urban dyrking, NLR Trøndelag og Statsforvalteren i Trøndelag. Kurset ble utlyst for påmelding innen 1. nov. Opptaket ble gjort 10. Nov. Til sammen kom det inn 33 søknader, og prosjektet hadde plass for å inkludere 12 stk. Deltagerne kommer fra 7 kommuner i Trøndelag.


Publisert 04.11.2020

Kurs i dyrking av grønnsaker

Prosjekt Markedshage Trøndelag inviterer til kveldskurs i dyrking av grønnsaker 17. nov kl 17.00 - 21.00.


Publisert 03.11.2020

Invitasjon til inkubatorprogrammet Dyrk for salg fra markedshagen

Fylkesmannen i Trøndelag ønsker å øke andelen småskala lokalprodusert grønt i Trøndelag. Det inviteres til deltagelse i inkubatorprogrammet Dyrk for salg fra Markedshagen. Frist for påmelding er 1. november.