Lokalmat og grønt reiseliv

Lokalmat og grønt reiseliv er et viktig satsingområde i Trøndelag. Statsforvalteren bidra inn i ulike utviklingsprosjekt sammen med en rekke andre aktører for å utvikle kompetansetiltak, mobilisere for å hjelpe i gang nye bedrifter og bygge nettverk.

Statsforvalteren har utarbeidet Handlingsplan for lokalmat og matopplevelser i Trøndelag 2018 - 2022. 

Hovedmålet er:

Lokalmat og matopplevelser fra Trøndelag skal videreutvikles i tråd med Trøndersk matmanifest og gi grunnlag for nye arbeidsplasser og verdiskaping i regionen.

Handlingsplanen har 4 delmål:

  1. Trøndelag har et mangfold av bærekraftige bedrifter med produkter av høy kvalitet
  2. Det er etablert en sterk kjennskap og kunnskap om Trøndelag - Matriket Midt, lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt
  3. Trøndelag er en tydelig og attraktiv matdestinasjon
  4. Barn og unge har god mat og matkultur – i Trøndelag, Matriket Midt

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

Publisert 28.07.2021

Hurra - Årets Trønderske matfestival 2021 åpner 29. juli

Endelig matfestival - årets vakreste eventyr for de 130 deltagende lokale mat- og reiselivsbedrifter som byr fram det beste regionen har å by på av lokal mat. Torsdag 29. - lørdag 31. juli er de rigget på Torget i Trondheim, i Kongensgate og i Munkegata der publikum gis mulighet til å få oppleve hele Trøndelags matfat.