Inn på tunet

Inn på tunet er tilrettelagte og kvalitetssikrede velferdstjenester på gårdsbruk. Godkjente gårder tilbyr aktiviteter som gir meningsfylt arbeid, mestring, utvikling og trivsel. Det er mange ulike forskningsrapporter og erfaringer som viser positive effekter av denne typen tiltak

Å bruke dyr i terapi og å arbeide med hagebruk gir mestring er eksempler på aktiviteter som kan forbedre hverdagen til de som får tilbud fra Inn på tunet-gårdsbruk.
De viktigste brukerne av tilbud fra Inn på tunet er:
• Barn- og unge
• Mennesker med rusproblemer
• Funksjonshemmede
• Eldre

Aktivitetene i tjenestetilbudet er knyttet opp til gården, livet og arbeidet der. Det er per 1.mars 2023 75 godkjente Inn på tunet-gårdsbruk i Trøndelag.
Stiftelsen Norsk Mat forvalter en godkjenningsordning for gardsbruk som har Inn på tunet-tilbud. Norsk Mat drifter også en nasjonal informasjonsnettside. Her finner du en oversikt over godkjente Inn på tunet-gårder.

Inn på tunet-løftet

Fire utvalgte pilotprosjekter gjennomførte satsing på områdene demensomsorg, grunnskole, psykiatri, rus og arbeid og videregående skole i 2021-2022. Prosjektene hadde som mål å gjøre landbruket mer synlig, kompetent og attraktiv som samarbeidspartnere for kommunene, NAV og andre kjøpere. Les mer om Inn på tunet løftet her

IPT-Tilbydere

Her er oversikt over IPT-tilbydere i Trøndelag.

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.