Prosjekt skolemåltid i Trøndelag

Som en del av vårt arbeid for aldersgruppen 0-24 år har vi valgt å satse på innføring av skolemåltid. Hensikten er å utvikle modeller som sikrer barn og unge sunn og næringsrik mat i løpet av skoledagen. Det er vår helse- og omsorgsavdeling, landbruksavdeling og oppvekst- og velferdsavdeling som sammen står bak satsingen. Arbeidet skjer i samarbeid med en rekke ulike aktører.

Piloter i åtte kommuner

Siden oppstarten i 2018 er det arbeidet aktivt med å finne egnede modeller for innføring av skolemåltid. I første omgang gjennomføres det piloter i åtte utvalgte kommuner. Der testes det nå ut ulike modeller for innføring av skolemåltid. Slik får vi høstet erfaringer, med tanke på erfaringsoverføring til andre kommuner i Trøndelag, og resten av landet.

Piloter gjennomføres i disse kommunene; Indre Fosen, Lierne, Røros, Verdal, Nærøysund, Ørland, Hitra og Røyrvik. Så langt er erfaringene positive, og det ser ut til at prosjektet kan komme opp med flere gjennomførbare modeller for skolemåltid.

Skolemåltid handler om bedre læringsmiljø, sosial utjevning og forebyggende helsearbeid

 Fra et læringsperspektiv er skolemåltidet en grunnleggende faktor for å fremme konsentrasjon og læring. Gode rammer for måltidet, med ro og nok tid til å nyte maten, gir grunnlag for gode måltidsopplevelser og trivsel.

Anbefaling

Vi anbefaler også en miljøvennlig praksis. Det betyr lite matsvinn og et mattilbud hvor plantebaserte matvarer og fisk er sentralt. Skole og SFO kan bidra til en miljøvennlig praksis gjennom god planlegging av måltider og ved å gjøre elevene bevisste, engasjerte og handlekraftige.

Helsedirektoratet anbefaler å ha et variert og hovedsakelig plantebasert kosthold. Det inneholder mye grønnsaker, frukt og bær, grove kornprodukter og fisk. Rådene er også å begrense mengder av bearbeidet kjøtt, rødt kjøtt, salt, sukker og mettet fett. Et sunt kosthold sammenfaller med et mer miljøvennlig kosthold ved at mattilbudet dreies mot mer plantebaserte matvarer og fisk og mindre kjøtt, spesielt mindre rødt kjøtt.

Matsvinn kan reduseres gjennom god kunnskap om oppbevaring, holdbarhet og utnyttelse av matvarer, samt god planlegging av innkjøp.

 

Lokal forankring

Erfaringer så langt viser at lokal forankring og politisk vilje må være på plass. Lokal utforming og tilpasning er også en forutsetning for å kunne gi et tilbud om et måltid.

Tilbakemeldingene tilsier at skolemåltid, basert på et sunt og næringsrikt kosthold, fremmer et godt læringsmiljø. Elevene er mer «fokusert».

Den største utfordringen ser ut til å handle om logistikk og økonomi. Hvordan skal flere elever kunne spise på så kort tid? Dette gjelder særlig når skolen ikke har egen kantine, eller tilpasset kjøkken. Et annet funn er at det er lettere å komme i mål med skolemåltid på skolene om elevene og foreldrene involveres i satsingen.

Gjennom prosjekt skolemåltid vil vi også kunne styrke barn og unges forhold til regionens mangfoldige matproduksjon. Barn kan se og lære om sammenhengen mellom kulturlandskapet vi omgir oss med og maten vi spise. Mat er næring og gode smaksopplevelser. Mat er også kultur, historie og tradisjon.


Hva med tiden fremover?

Prosjektet er avhengig av godt samarbeid med prosjektkommunene. Fylkesmannen har gitt muligheter, stimulert og lagt til rette for erfarings- og kunnskapsdeling.

I løpet av høsten 2020 vil prosjektet ha en samlet oversikt over gjennomførbare modeller for innføring av skolemåltid. I etterkant av det vil arbeidet i stor grad handle om å dele kunnskap og aktivt implementere skolemåltid i kommunene. Det er lagt opp til følgeforskning av prosjektet.

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

Publisert 16.12.2021

Smøremåltid kan være like bra som varmmåltid

Gjennom prosjektet skolemåltid i Trøndelag har åtte kommuner i fylket testet ut ulike modeller for skolemåltid. Erfaringene viser at det ikke finnes en oppskrift for innføring av skolemåltid, men at det er fullt mulig. 


Publisert 23.11.2020

Bruk av lokalmat og matvarer i sesong

Fylkesmannen arrangerer en møteserie om skolemat høsten 2020. Denne gangen handlet det om hvordan skoler kan bruke lokalmat og sesongråvarer. Deltakerne fikk også tips til gode løsninger for offentlige innkjøp.


Publisert 28.10.2020

Spis smart - næringsrik mat uten høye kostnader

Fylkesmannen arrangere en møteserie om skolemat høsten 2020. Denne gangen handlet det om hvordan skoler kan servere næringsrik mat, og plukke opp ernæringstips fra idretten. 


Publisert 23.10.2020

Hvordan ivareta smittevern og mattrygghet i måltid i skolen

I høst arrangerer Fylkesmannen i Trøndelag en møteserie med tema skolemåltid. I siste samlingen var tema hvordan vi kan opprettholde mattrygghet i måltid på skolen. 


Publisert 09.09.2020

Ny kunnskap om skolemåltid

Fylkesmannen i Trøndelag har siden 2018 jobbet aktivt med å finne løsninger for å innføre skolemåltider i trøndelagsskolene. Nå foreligger det en fersk evaluering og ny kunnskap om skolemåltidet, og hva hva det betyr for elevenes skolehverdag. 


Publisert 09.09.2020

Matpakke, smørelunsj eller varmlunsj?

Elevenes vaner og oppfatninger om skolemåltidene - resultat fra evaluering av skolemåltid ved Verdalsøra ungdomsskole i Trøndelag.


Publisert 29.06.2020

Forskning om barn, unge og skolemåltid

Selv om koronautbruddet har ført til endringer i skolen, jobbes det fortsatt godt med prosjektene for å finne bærekraftige modeller for skolemåltid i Trøndelag. Siste møtet for sommeren fikk prosjektkommunene de første forskningsresultatene om barnas skolemat, og gode smittevernråd.


Publisert 17.06.2020

Matglede og skolemåltid i Trøndelag

Prosjektkommunene som jobber for å finne bærekraftige løsninger å innføre skolemåltider var samlet torsdag 18. juni. Selv om koronautbruddet har ført til endringer i skolen, jobbes det fortsatt godt for å få til skolemåltid for alle.


Publisert 02.06.2020

Møte med prosjektkommunene

Januar 2020 var det møte for prosjektskolene, som bidrar til å utvikle modeller for å innføre skolemåltid i grunnskolene. Du finner presentasjoner og programmet fra møtet i denne artikkelen.


Publisert 28.05.2020

Ønsker måltid i skolene

Fylkesmannen i Trøndelag tar nå et initiativ med sikte på å få innført skolemåltid ved barne- og ungdomsskolene i Trøndelag.

Publisert 29.05.2018