Næringsutvikling

Oppdatert 08.04.2024

Statsforvalteren skal legge til rette for næringsutvikling og innovasjon, i samarbeid med andre regionale og lokale aktører. Regionale og lokale fortrinn og muligheter skal tas vare på og utvikles slik at vi sikrer det økonomiske grunnlaget for framtiden. Statsforvalteren skal også bidra til å skape et godt samspill mellom landbruket og andre sektorer.

Samarbeid om fylkesplaner, næringsplaner, Inn på tunet-tiltak, reiselivsplaner, utvikling av matproduksjonen og bioenergiprogram står sentralt i dette arbeidet. 

Statsforvalteren har en pådriverrolle knyttet til Innovasjon Norges utviklingsprogram for lokalmat. Utviklingsprogrammet har økonomiske virkemidler innen områdene vekstbedrift, bedriftsnettverk, kompetanse og omdømmebygging.

Innovasjon Norge forvalter bedriftsrettede midler til investering og bedriftsutvikling (IBU-midler). Fylkeskommunen har ansvaret for regionalt næringsprogram og forvaltningen av midler til regional tilrettelegging, kystskogbruket og rekruttering og kompetanseheving på landbruks- og matområdet.

Vis mer

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

Publisert 05.04.2024

Mat fra Trøndelag profilert på Bocuse d’Or Europe 2024

EM i kokkekunst, Bocuse d’Or Europe 2024, ble arrangert i Trondheim 19. og 20. mars. I tillegg til konkurransen, var det stands med et bredt spekter av produsenter og leverandører til kjøkken og restaurantindustrien. Også mat fra Trøndelag ble profilert under konkurransen


Publisert 09.10.2023

Kjenn på smaken av Oste-VM i Trondheim og Trøndelag

Oste-VM 2023 arrangeres i Trondheim Spektrum 27.-28. oktober, og hele 4500 oster er forventet å konkurrere om gullet.


Publisert 09.05.2023

Fra båsfjøs til løsdriftsfjøs? Innovasjon Norge kan nå innvilge støtte til ressursavklaring før investering

Det kan nå innvilges inntil 100 000 kroner til eksterne kostnader for å avklare brukerfamiliens framtidsplaner, ressurser, hvilket investeringsomfang bruket kan makte og kartlegging av i hvor stor grad eksisterende bygningsmasse eventuelt kan benyttes som grunnlag for trinnvis utbygging.

Målgruppen er særlig små og mellomstore bruk som må tilpasse seg løsdriftskravet.


Publisert 13.09.2021

Nytt e-læringskurs om mat - og måltidsglede

Det er utviklet et eget e-læringskurs for å inspirere til økt mat og måltidsglede hos eldre. Kurset har sitt utspring i prosjektet Matgledekorpset, men tilbys nå også til alle Inn på tunet-/Ut på vidda-tilbydere som tar imot eldre.


Publisert 06.01.2021

Virkemidler til næringsutvikling og innovasjon i trøndersk landbruk 2021

Kommunal landbruksforvaltning, organisasjoner, kunnskapsutviklere, rådgivere med flere oppfordres til å jobbe fram prosjekt som kan gis tilskudd fra flere økonomiske virkemidler forvaltet av Trøndelag fylkeskommune.


Publisert 02.10.2020

Invitasjon til inkubatorprogrammet Dyrk for salg fra markedshagen

Fylkesmannen i Trøndelag ønsker å øke andelen småskala lokalprodusert grønt i Trøndelag. Det inviteres til deltagelse i inkubatorprogrammet Dyrk for salg fra Markedshagen. Frist for påmelding er 1. november.

 


Publisert 17.01.2020

Trønderske bedrifter på Internationale Grüne Woche 2020

Internationale Grüne Woche 2020 er i gang fra 18.januar. Også i år har trønderske bedrifter fått anledningen til å delta, denne gangen som en del av Fjell-Norge sin stand.  

Fra Trøndelag stiller 5 bedrifter fra Oppdal – Smak av fjell. Det er med stolthet bedriftene står her på en vakker stand som representerer de beste verdiene Norge står for.


Publisert 09.01.2020

Utbetalinger av tilskudd fra Utviklings-og tilretteleggingsmidlene etter 01.01.2020

Utviklings- og tilretteleggingsmidlene (UTL) er fra 01.01.2020 overført fra Fylkesmannen til Fylkeskommunen.

For prosjekter som er innvilget før 31.12.2019 vil delutbetalinger, sluttutbetalingen og rapporteringen skje via fylkeskommunen.

Søker sender da sluttrapport/delrapport og utbetalingsanmodning til Trøndelag fylkeskommune via postmottak.

 

UTL-midlene blir til RT-midler

Regionale tilretteleggingsmidler (RT-midler) blir det nye navnet på midlene som nå er flyttet over til Fylkeskommunen. Det er også utarbeidet en ny forskrift «Forskrift om regionale tilskudd til næringsutvikling,rekruttering og kompetanseheving i landbruket»

Søknadskjema finner du på Regional forvaltning, se link i høyre marg, de siste ordninger innen..


Publisert 18.11.2019

Alt for melka!

Viktig å opprettholde melkeproduksjon i hele Trøndelag


Publisert 26.04.2019

Landbruk21 har vært en drivkraft til økt innovasjon

Landbruk21 har gjennom tre prosjektår (2016-2018) høstet erfaringer med å bidra til å øke innovasjonskrafta i det trønderske jordbruket. Landbruksnæringa og det offentlige landbrukspartnerskapet har stått bak arbeidet. Fylkesmannen har konkret bidratt med arbeidsinnsats i innovasjonssatsinga, som en del av avdelingas utviklingsoppdrag. Prosjektet avsluttes i dagens form, men det arbeides med en videreføring av arbeidsformen gjennom et samspill mellom flere aktører. Evalueringen har vist at jordbruket i hele verdikjeden har behov for en regional kobler og initiativtaker for å få kraft i innovasjonsarbeidet.