Utvalgte kulturlandskap

7 av landets 44 utvalgte kulturlandskap ligger i Trøndelag. Du finner disse områdene i kommunene Leka, Lierne, Frosta, Ørland (2 områder), Midtre Gauldal og Oppdal. 

I høyre marg er det link til ulike nettsteder om utvalgte kulturlandskap i Trøndelag. Oversikt over hele landet finner du på nettsidene til Landbruksdirektoratet.  På lokale nettsider finner du informasjon om områdene i Trøndelag og om ulike opplevelsemuligheter der.

Grunneiere og andre bidrar med skjøtsel og utviklingstiltak basert på forvaltningsplaner og det finnes en særskilt tilskuddsordning for det som forvaltes av kommunene.

Søknadsskjema for tilskudd til utvalgte kulturlandskap i Trøndelag ligger på Altinn: https://www.altinn.no/skjemaoversikt/landbruksdirektoratet/utvalgte-kulturlandskap-i-jordbruket/