Husdyrkonsesjon

Husdyrkonsesjonsordningen regulerer det kraftfôrbaserte husdyrholdet og omfatter all svine- og fjørfeproduksjon. 

 

Ordningen skal legge til rette for spredning av svine- og fjørfeproduksjonen på flere gårdsbruk, og setter grenser for hvor stor produksjon av svin og fjørfe et gårdsbruk kan ha. Bønder som ønsker å produsere mer, må søke om konsesjon for å øke produksjonen.

Søknad om konsesjon skal sendes til kommunen. Kommunen uttaler seg til søknaden og sender den videre til Statsforvalteren, som behandler og avgjør søknaden. Landbruksdirektoratet er klageinstans, men klagen skal likevel sendes til Statsforvalteren.

Mer informasjon om husdyrkonsesjon finner du på nettsiden til Landbruksdirektoratet. Se lenker til høyre i bildet. Du kan også bruke søkefunksjonen på Landbruksdirektoratet sin side.

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

Publisert 08.06.2022

Info om brev til produsenter av verpehøner

Statsforvalteren forvalter regelverket for husdyrkonsesjoner, og skal føre kontroll med produsenter som har produksjoner regulert av husdyrkonsesjonsloven. Vi har nå sendt brev til produsenter av verpehøner som har søkt produksjonstilskudd for 7500 høner.


Publisert 08.06.2022

Svineprodusenter berørt av dataangrep kan søke om midlertidig konsesjon

Nortura ble utsatt for et dataangrep mot slutten av desember 2021. Dette medførte blant annet at flere svineprodusenter ikke fikk levert planlagt og innmeldt antall dyr til slakt mot slutten av året. Antall dyr som var innmeldt måtte i stedet leveres og slaktes i januar 2022. Svineprodusenter som ble berørt av dataangrepet mot Nortura ved nyttår kan søke om midlertidig konsesjon.