Barn og unge har rett til å medvirke, men blir de hørt?

Dato:
1. desember 2021 09.00 - 13.30
Sted:
Digital
Arrangør:
Statsforvalterens nasjonale arbeidsgruppe Barnekonvensjonen i praksis (Sjumilssteget)
Målgruppe:
Statsforvalteren, kommuner, fylkeskommune og alle som jobber med saker som angår barn og unge

Alle barn har rett til å si sin mening og bli hørt i saker som angår dem, ifølge FNs barnekonvensjon og norsk lov. Men hvordan får vi det til i praksis?

Publisert 28.10.2021

Lenke til påmelding og mer informasjon.

Dato:
1. desember 2021 09.00 - 13.30
Sted:
Digital
Arrangør:
Statsforvalterens nasjonale arbeidsgruppe Barnekonvensjonen i praksis (Sjumilssteget)
Målgruppe:
Statsforvalteren, kommuner, fylkeskommune og alle som jobber med saker som angår barn og unge

Kontaktpersoner