Krav til varsling, forskrift til opplæringsloven § 3-8

Skolen skal varsle elevene og foreldrene om eleven står i fare for å ikke få halvårsvurdering med karakter eller standpunktkarakter i fag eller nedsatt karakter i orden eller atferd.

Publisert 10.02.2022

Varslet skal være skriftlig. Dette skal sikre at innholdet i varselet blir tydelig og forståelig, og det gir mulighet til etterprøvbarhet dersom det senere skulle oppstå uenighet om varselet og innhold i dette. Kravet til skriftlighet innebærer normalt at varsel må gis som brev.

Det er også mulig å varsle via et informasjonssystem eller digitale læringsplattformer, men disse må oppfylle kravene til et egnet informasjonssystem etter eForvaltningsforskriften. Se mer om varsling via e-post og læringsplattformer i tolkningsuttalelse på Udir.no.

 

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.