Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Lenker og rapporter

Nedenfor finner du oversikt over rapporter, skjema samt lenker til registrering av sjølaksefiske og registrering av fangst i vassdrag

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 15.10.2015

Registrering av sjølaksefiske

Elektronisk registrering av fiske med fastbundne redskaper etter anadrome laksefisk i sjøen

 

Rapportering av fangst i vassdrag

Elektronisk registrering av fangstdata for elvefiske etter laks, sjøørret og sjørøye

PDF-skjema for rapportering av fangst av laks, sjøørret og sjørøye. Elvefiske

 

Andre lenker

Villaksportalen

Lakseregisteret

Miljøstatus i Norge, laks

Skjemaoversikt, Miljødirektoratet

Elektronisk søknadssenter hos Miljødirektoratet

Fylkesrapporter 

Drivtelling av gytefisk, med registrering av innslag og uttak av rømt oppdrettslaks, i lakseførende elver i Nordland og Troms i 2017