Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Vi gratulerer Wold samdrift fra Kvæfjord med BU-prisen 2017

Wold samdrift DA fra Kvæfjord fikk bedriftsutviklingsprisen i landbruket i Troms 2017. Prisen er på 50 000 kr.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 06.12.2017

Hovedbegrunnelsen for å gi prisen til Wold samdrif, er deres engasjement for å gjøre bondeyrket attraktivt, fremtidsrettet og bærekraftig. De er et meget godt eksempel for andre bønder, gjennom modernisering av driftsform, bærekraft og bidrag til fellesskapet. Bøndene tenker innovativt, tar sosialt og miljømessig ansvar, og virksomheten bidrar til stor verdiskaping i landbrukskommunen Kvæfjord.

Prisen ble delt ut av Gunnar Kvernenes fra innovasjon Norge Arktis 6. desember under møte i regionalt partnerskap for landbruksbasert næringsutvikling.