Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Ny rapport om muligheter i Tromslandbruket

Troms - mulighetenes landbruk er en rapport utarbeidet av AgriAnalyse på oppdrag fra Troms Bondelag og med støtte fra Fylkesmannen i Troms. Rapporten identifiserer flaskehalser for videre utvikling og foreslår grep som kan gjøres for å øke lønnsomheten.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 10.08.2017

I 2016 ga AgriAnalyse ut rapporten Utviklingen i Tromslandbruket. Den konkluderer med at det er en del negative utviklingstrekk i landbruket i fylket. Den nye rapporten fra 2017 tar for seg hva som kan gjøres for å snu den negative utviklinga. Det pekes spesielt på behovet for å stramme opp praktiseringen av drivepliktbestemmelsene, hva som skal til for å øke investeringene i jordbruket, og hvilke virkemidler som i størst grad kan bidra til videre drift på de mange små og mellomstore brukene i fylket.

Du finner hele rapporten her