Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Norges Vel Grunderpris

Norges Vels Grunderpris tildeles personer som har gjort en spesiell innsats i eget lokalsamfunn, organisasjon eller bedrift. Har dere en god kandidat ?

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 21.09.2017

Norges Vels Gründerpris tildeles personer som har gjort en spesiell innsats i eget lokalsamfunn, organisasjon eller bedrift.

Prisen tildeles i form av en sølvmedalje, og gjennom denne ønsker vi å hedre gründere for deres innsats. Kjenner du noen som fortjener denne prisen?

Utvikler lokalsamfunnet

Innsatsen skal være fremtidsrettet og nyskapende, og ha ført til utvikling i lokalsamfunnet. Innsatsen skal kunne stå som et mønster for annen nyskaping. Natur og kultur er de største ressursene i lokalsamfunnet, og noen eksempler på nyskaping som kan fortjene heder kan for eksempel være:

  • Hente frem og ivareta lokale tradisjoner
  • Bruk av lokale råvarer og ressurser på nye måter
  • Engasjement for kultur- og næringsutvikling


Videre vektlegges følgende:

  • Virksomheten bør føre til nye arbeidsplasser
  • Bedriften bør ha en positiv økonomisk utvikling
  • Bedriften skal ikke ha eksistert i mer enn ca. 10 år

Oppmuntrer til fremtidsrettet nyskaping

Norges Vels Gründerpris er et synlig bevis på at mottakerens innsats for lokalsamfunnet verdsettes. Den er etablert for å oppmuntre og gi honnør til fremtidrettet nyskaping. Prisen tildeles personer som har gjort en innsats i eget lokalsamfunn, organisasjon eller bedrift - i tråd med Norges Vels visjon om livskraftige lokalsamfunn.

En høythengende pris

Gründerprisen henger høyt, og det er relativt få som får den.