Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Sluttrapport prosjekt Grønt reiseliv - gårds- og bygdeturisme i Troms 2012-2015

Prosjektet startet 1.1.2012 og ble avsluttet 15.9.2015.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 01.09.2016

Prosjektet har gitt oss mer innsikt i og kunnskaper om hva som skal til for å utvikle reiseliv som næringsvei i distriktene. Dette gjelder både for etablerere (gårdbrukere og andre på bygdene) og tilretteleggere (kommune og stat). Vi startet et arbeid som kan gi verdifulle bidrag til bosetting, flere etablerere og næringsutvikling.  

Fylkesmannen i Troms vil fortsatt være et knutepunkt for gårdbrukere som ønsker å starte, eller videreutvikle grønt reiseliv som tilleggsnæring på gården. Ta kontakt.

Vi takker alle som har vært i kontakt med prosjekt Grønt reiseliv i Troms og som har bidratt til et spennende og nyttig prosjekt.

Vi ønsker lykke til videre til alle som har startet opp.