Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Næringsutvikling

Oppdatert 03.01.2022

Statsforvalteren skal legge til rette for næringsutvikling og innovasjon, i samarbeid med andre regionale og lokale aktører. Regionale og lokale fortrinn og muligheter skal tas vare på og utvikles slik at vi sikrer det økonomiske grunnlaget for framtiden. Statsforvalteren skal også bidra til å skape et godt samspill mellom landbruket og andre sektorer.

Samarbeid om fylkesplaner, næringsplaner, Inn på tunet-tiltak, reiselivsplaner, utvikling av matproduksjonen og bioenergiprogram står sentralt i dette arbeidet. 

Statsforvalteren har en pådriverrolle knyttet til Innovasjon Norges utviklingsprogram for lokalmat. Utviklingsprogrammet har økonomiske virkemidler innen områdene vekstbedrift, bedriftsnettverk, kompetanse og omdømmebygging.

Innovasjon Norge forvalter bedriftsrettede midler til investering og bedriftsutvikling (IBU-midler). Fylkeskommunen har ansvaret for regionalt næringsprogram og forvaltningen av midler til regional tilrettelegging, kystskogbruket og rekruttering og kompetanseheving på landbruks- og matområdet.

Vis mer


Publisert 22.02.2016

Forum for kompetanseutvikling

80 bønder, organisasjonsfolk og byråkrater var samlet på Haraldvollen for å diskutere agronomi og rekruttering i landbruket - de to viktigste saksområdene i Tromslandbruket.


Publisert 06.11.2015

BU-prisen 2015 for Troms og Svalbard til Grundnes gård

Årets bygdeutviklingspris for Troms og Svalbard gikk til Grundnes gård som drives av Evy og Olav Grundnes.


Publisert 27.10.2015

Aktivt og informativt samråd

Hele "landbruksfamilien" i Troms har nettopp vært samlet til samråd for gjensidig informasjon, oppdatering og drøfting av felles utfordringer.


Publisert 23.09.2015

Bygdeutviklingsmidler - søknadsfrist 1. oktober 2015

Fylkesmannen i Troms tildeler bygdeutviklingsmidler til utredning og tilrettelegging. Midlene kan tildeles prosjekter som vil kunne utløse ny landbruksbasert verdiskaping i Troms. Søknadsfrist er 1. oktober 2015.


Publisert 17.06.2015

Grønt reiseliv - bygdeturisme i Troms

Prosjekt Grønt reiseliv - bygdeturisme i Troms er inne i sitt siste prosjektår. Prosjektet ble startet i 2012, og har hatt fokus på gårdens muligheter og ressurser. Vi ser at kombinasjonen gårdsdrift og småskala reiseliv både kan være lønnsom og spennende om man liker folk og har lyst og anledning til å lære turisme og reiseliv.


Publisert 04.05.2015

Landbruksbasert næringsutvikling - regionale samlinger


Publisert 03.02.2015

Bygdeutviklingsmidler - søknadsfrist 15. mars og 1. oktober 2015

Fylkesmannen i Troms tildeler bygdeutviklingsmidler til utredning og tilrettelegging. Midlene kan tildeles prosjekter som vil kunne utløse ny landbruksbasert verdiskaping i Troms. Søknadsfrist er 15. mars og 1. oktober 2015.


Publisert 23.05.2014

Grønn framtid - 1000 muligheter i landbruket

Er du mellom 13 og 17 år? Vil du vite hvilke muligheter som finnes i landbruket? Har du lyst til å treffe andre ungdommer som deler interessen? Meld deg på Grønn framtid!  Ny påmeldingsfrist er 28. mai.


Publisert 11.04.2014

Sentrale bygdeutviklingsmidlar 2014

Innovasjon Noreg har lagt ut informasjon om sentrale bygdeutviklingsmidlar 2014.

 


Publisert 11.04.2014

Nordnorsk økomatpris 2014

Frist for å komme med forslag til vinner av årets pris er 1. august 2014.