Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Gårdbrukere kan søke tilskudd til regionale miljøtiltak

Nå er søknadsrunden for 2016 åpnet. Fristen for å søke er 1. september. For beitelag er 1. desember siste frist.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 02.08.2016

Du kan søke elektronisk fra 1. august. Det er også mulig å levere papirsøknad. Vi oppfordrer til å levere elektronisk søknad da det forenkler søknadsbehandlingen.

Alle landbruksforetak som fyller grunnvilkårene for produksjonstilskudd i jordbruket og som ellers fyller vilkårene for de enkelte tiltakene i Regionalt miljøprogram for Troms, kan søke om tilskudd.


 

Eksempler på regionale miljøtiltak som Fylkesmannen kan gi støtte til:

Gravrøys på Veneset utenfor Harstad, holdt åpent ved beite. (Foto: Pål Alvereng.)

En stor del av våre kulturminner ligger i jordbrukets kulturlandskap. Minnene er unike og uerstattelige kilder til kunnskap og opplevelse - og er en viktig del av vår kulturarv og historie. En viktig del av jordbruket er derfor å ta vare på kulturminnene. Det gis pengestøtte til skjøtsel av kulturminner som ligger i jordbrukets kulturlandskap.

Skjøtsel kan for eksempel være sikring av kulturminner, rydding og rensing av vegetasjon, reparasjon, restaurering og tilrettelegging og formidling av kulturminnet til publikum.

Villsau på beite på Åkerøya utenfor Harstad. (Foto: Fylkesmannen i Troms)

Gårdbrukere kan søke om støtte til dyr på beite på vanskelig tilgjengelige områder. Mange beiteområder som ligger vanskelig til er i ferd med å gro igjen. Det krever ekstra innsats å frakte beitedyra til mange øyer og kystnært fastland. Å sette ut beitedyr her er god landskapspleie og øker kvaliteten på området for lokalbefolkning og turister.

Storfe på bygdenært beite på Rostadåsen i Målselv. (Foto: Erlend Winje)

Å drive gårdsbruk på bygdenært beite kan føre til ekstra arbeid og utgifter. For eksempel gjerdehold og annen tilrettelegging. Gårdbrukere kan søke om støtte for å ta i bruk bygdenær beitemark og til kompensere for ekstra kostnader.


For mer informasjon om årets søknadsomgang se her.