Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Fylkesmannen fører tilsyn med at ulike offentlige og private virksomheter innfrir de kravene som er satt i lovverket.

Hos Statens Helsetilsyn finner du alle rapporter etter tilsyn med barnevern, sosial- og helsetjenestene i Telemark som er gjennomført i 2017 og bakover i tid. 

Dato Uke Ansvarlig Arrangement Sted
Dato Arrangement