Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

MOB-land kart

MOB-land = "Modell for identifikasjon og prioritering av spesielt sårbare befolkningskonsentrasjoner og miljøressurser ved akutte forurensinger på land".

 

Her er lenke til modellen og til brukerveilederen som ligger til grunn for utarbeidelsen av kartene.

I 2012 ble det produsert MOB-land kart for alle kommunene etter malen som var utarbeidet av KLIF (Klima- og forurensingsdirektoratet), tidligere SFT.

I hver kommune er det produsert et oversiktskart, samt ett sett kartblader i større målestokker. Disse kartbladene inneholder også en kommuneoversikt som viser kartbladinndelingen i kommunen. Størrelsen på kommunen er avgjørende for hvor mange kartblader som ble produsert.

 


Publisert 12.11.2014

0807 Notodden

Her finner du karta som er produsert for denne kommunen. Oversikt (kommunenavn) viser hele kommunen. Du ser også deler av nabokommunene.

Ved å åpne et av detaljkartene, f.eks A1, ser du kartbladinndelingen oppe til høyre på kartbladet. Da ser du fort hvilket kartblad du skal se på.


Publisert 12.11.2014

0811 Siljan

Her finner du karta som er produsert for denne kommunen. Oversikt (kommunenavn) viser hele kommunen. Du ser også deler av nabokommunene.

Ved å åpne et av detaljkartene, f.eks A1, ser du kartbladinndelingen oppe til høyre på kartbladet. Da ser du fort hvilket kartblad du skal se på.


Publisert 12.11.2014

0814 Bamble

Her finner du karta som er produsert for denne kommunen. Oversikt (kommunenavn) viser hele kommunen. Du ser også deler av nabokommunene.

Ved å åpne et av detaljkartene, f.eks A1, ser du kartbladinndelingen oppe til høyre på kartbladet. Da ser du fort hvilket kartblad du skal se på.


Publisert 12.11.2014

0815 Kragerø

Her finner du karta som er produsert for denne kommunen. Oversikt (kommunenavn) viser hele kommunen. Du ser også deler av nabokommunene.

Ved å åpne et av detaljkartene, f.eks A1, ser du kartbladinndelingen oppe til høyre på kartbladet. Da ser du fort hvilket kartblad du skal se på.


Publisert 12.11.2014

0817 Drangedal

Her finner du karta som er produsert for denne kommunen. Oversikt (kommunenavn) viser hele kommunen. Du ser også deler av nabokommunene.

Ved å åpne et av detaljkartene, f.eks A1, ser du kartbladinndelingen oppe til høyre på kartbladet. Da ser du fort hvilket kartblad du skal se på.


Publisert 12.11.2014

0819 Nome

Her finner du karta som er produsert for denne kommunen. Oversikt (kommunenavn) viser hele kommunen. Du ser også deler av nabokommunene.

Ved å åpne et av detaljkartene, f.eks A1, ser du kartbladinndelingen oppe til høyre på kartbladet. Da ser du fort hvilket kartblad du skal se på.


Publisert 12.11.2014

0821 Bø

Her finner du karta som er produsert for denne kommunen. Oversikt (kommunenavn) viser hele kommunen. Du ser også deler av nabokommunene.

Ved å åpne et av detaljkartene, f.eks A1, ser du kartbladinndelingen oppe til høyre på kartbladet. Da ser du fort hvilket kartblad du skal se på.


Publisert 12.11.2014

0822 Sauherad

Her finner du karta som er produsert for denne kommunen. Oversikt (kommunenavn) viser hele kommunen. Du ser også deler av nabokommunene.

Ved å åpne et av detaljkartene, f.eks A1, ser du kartbladinndelingen oppe til høyre på kartbladet. Da ser du fort hvilket kartblad du skal se på.


Publisert 12.11.2014

0826 Tinn

Her finner du karta som er produsert for denne kommunen. Oversikt (kommunenavn) viser hele kommunen. Du ser også deler av nabokommunene.

Ved å åpne et av detaljkartene, f.eks A1, ser du kartbladinndelingen oppe til høyre på kartbladet. Da ser du fort hvilket kartblad du skal se på.


Publisert 12.11.2014

0827 Hjartdal

Her finner du karta som er produsert for denne kommunen. Oversikt (kommunenavn) viser hele kommunen. Du ser også deler av nabokommunene.

Ved å åpne et av detaljkartene, f.eks A1, ser du kartbladinndelingen oppe til høyre på kartbladet. Da ser du fort hvilket kartblad du skal se på.