Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Den største beredskapsøvelsen i Grenland på mange år

Tirsdag 25. oktober  fra klokken 09.00 til 14.00 øver kriseberedskapen i Grenland.  Øvelsen har fått navnet Omega 2016. 

Scenarioet er en uønsket hendelse på Herøya industripark.  Øvelse Omega skal bidra til samvirke mellom industri, kommune og nødetater, og en øvelse synliggjør forbedringspunkter.

Due to testing/drilling crisis management and readiness, there will be certain alarm activity in Porsgrunn between 9AM and 2 PM Tuesday October 25th, including use of air raid alarms.  The drill will take place in the Herøya Industripark area, but the public may experience events also outside the industrial area, like ambulances, fire brigades, police cars,  and in addition: different kinds of role plays/sceneries.

This may cause anxiety for those who have not been properly informed . We will send text messages or  voicemails both in English and in Norwegian to every household in Porsgrunn before the drill, inform through media and mail, and contact all official institutions -  but if you know someone who is likely not to get access to this information, due to language challenges or disabilities, please share this information.

For further information:  phone 35547000

 

Publikum merker øvelsen

Publikum kommer til å oppleve økt aktivitet (utrykningskjøretøy, skuespillere, mannskaper) både i Porsgrunn og Skien. Det blir også utløst luftvernsirener (tyfoner). Porsgrunns innbyggere vil få tekst- eller talemelding på telefonen.

Vi øver så reellt som mulig. Enkelte kan oppleve det som ubehagelig. Vi ønsker derfor å varsle innbyggerne om øvelsen på forhånd, slik at alle er oppmerksomme på hva som skal skje.

Kjenner noen som kan ha problemer med å motta informasjonen på forhånd? Det kan være problemer med språk, funksjonshemming, manglende datakunnskap etc.) 

Vi prøver å varsle alle, men hjelp oss med å spre informasjonen, om det er i organisasjonen, i nabolaget eller i familien. Ikke alle får med seg beskjeder, selv om de  formidles i alle medier og gjennom telefonmeldinger.  At tyfonene settes i gang på et annet tidspunkt «enn normalt», kan gjøre at noen blir redde.

 

Vi øver for å bli bedre

Ansvarlig for øvelsen er Katastrofeberedskapsrådet i Grenland. Hovedhensikten er å trene nødetatene, bistandsressurser og andre samvirkende aktører på taktisk, operativt og strategisk nivå.

Generelt kan man si at øvelse Omega 2016 skal teste kapasiteter og evne, avdekke eventuelle mangler, bekrefte antatt tilstand, øke deltakernes kompetanse og gi oss status på hvor vi står i forhold til det som er beskrevet i målsettingen. Hovedmål er å øve følgende hos de som øver:

 • Samband ved separate men gjensidige innsatsområder
 • Samvirke med HIP redningsstab, Politiets LRS og Porsgrunn kommune kriseledelse.
 • Triagering ved spredning av giftig gass
 • Befolkningsvarsling ved Tyfoner, NRK og SMS

 

Deltagere

 • Sør-Øst politidistrikt
 • Herøya industripark (HIP)
  • Felles industrivern (FIV)
  • Nokas Beredskap AS (NB AS)
  • Bedriftshelsetjenesten (BHT)
 • Statens Vegvesen Region Sør (SVVRS)
 • Veitrafikksentralen (VTS)
 • Porsgrunn kommune
  • Kriseledelse
  • Evakueringstjeneste
  • Legevakt
  • EPS
  • Psykososialt kriseteam
 • Skien kommune
 • Bamle kommune
 • YARA AS
 • Telemark Sivilforsvarsdistrikt (TSFD)
 • Sykehuset Telemark HF (STHF)
 • Nød- sentralen, AMK-sentralen
 • Porsgrunn brann og feiervesen (PBF)
 • Skien brannvesen
 • Bamle brannvesen
 • Porsgrunn Røde Kors
 • NRK
 • Brevik trafikksentral
 • Markører
  • Hjalmar videregående skole
   • Medielinjen
  • Skogmo videregående skole
   • Ambulanselinjen
   • Helse og sosialfag
  • Politihøyskolen
 • Helse, miljø og sikkerhet – øvelsen skal gjennomføres uten skade på person eller materiell
 • Målsetting, hovedmål og delmål
 • Drift, fremkommelighet, trafikkavvikling, omdømme, renommé
 • Observatører, besøkende, reel presse

 

Prinsipper

Øvelsen skal i størst mulig grad følge prinsippene for krisehåndtering:

 • Ansvarsprinsippet – den som har ansvaret i en normalsituasjon har også ansvaret ved ekstraordinære situasjoner
 • Likhetsprinsippet – den organisasjonen man opererer med til daglig skal være mest mulig lik den organisasjon man har under kriser
 • Nærhetsprinsippet – kriser skal håndteres på lavest mulig nivå, dvs. så nær krisen som mulig.


For ytterligere informasjon kontakt Porsgrunn kommune tlf  35 54 70 00.