Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Embetet

Rapporter og publikasjoner:

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 14.06.2013

Tilstandsrapporten
Rapporten er ledd i Fylkesmannens dialog med kommunene, og er en klargjøring av Statens politikk på sentrale områder og hvordan denne vil påvirke kommunene i Telemark.

Nøkkeltallhefte for Telemark - presentasjon av KOSTRA-tall (statistikk)
Hensikten med utarbeidelsen av nøkkeltallhefter er å belyse den økonomiske situasjonen og forskjeller mellom kommunene i Telemark. Fylkesmannen håper nøkkeltallheftene kan være et verktøy i den økonomiske planleggingen for kommunene.