Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Landbruksavdelingen

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 13.03.2015
Nr/År Forfatter(e) og navn på rapportene
   
2017  
 2017 Utvalgte kulturlandskap Jomfruland-Stråholmen: Årsmelding 2017
2017 Fylkesmannen i Telemark, Landbruksavd.: Årsmelding 2017 - Skogbruk
2017 NIBIO: Verdiskaping fra tradisjonelt jordbruk og gårdsbasert tilleggsnæring i Telemark. NIBIO rapport 3-59
   
2016  
2016 Utvalgte kulturlandskap Jomfruland-Stråholmen: Årsmelding 2016
2016 Fylkesmannen i Telemark, Landbruksavd.: Årsmelding 2016 - Skogbruk
   
2015  
2015 Utvalgte kulturlandskap Jomfruland-Stråholmen: Årsmelding 2015
2015 Fylkesmannen i Telemark, Landbruksavd.: Årsmelding 2015 - Skogbruk
   
2014   
2014  Fylkesmannen i Telemark, Landbruksavd.: Årsmelding 2014 - Skogbruk
2014 AT Plan: Masterplan for skogsbilveier i Telemark - Sluttrapport 2014
   
2013   
 2013  Fylkesmannen i Telemark, Landbruksavd.: Årsmelding 2013 - Skogbruk
2013  NILF og Østlandsforsking: Verdiskaping i landbruk og landbruksbasert virksomhet i Telemark. Notat 2013-13
2013 Verdiskapingsanalyse - Sammendrag for Telemark 2013
2013 Vedlegg til Notat 2013-13: Kommunesider Telemark 2013
   
2012  
2012  Fylkesmannen i Telemark, Landbruksavd.: Mobilslakteri i Telemark - Utredning, Oppsummering og Konklusjon
2012 Fylkesmannen i Telemark, Landbruksavd.: Spørreundersøkelse om framtida for jordbærproduksjonen i Telemark